การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202
LASTEST NEWS

21 ส.ค. 2561ดีเดย์1ต.ค.! ‘ครู’เลิกงานธุรการ เตรียม3พันล.จ้างภารโรงแทน สำรวจ-ซ่อม‘บ้านพัก’แก้ย้ายถิ่น 21 ส.ค. 2561โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครูผู้สอน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่ต้องใช้วุฒิครู) 21 ส.ค. 2561อ้าปากค้าง ! เมื่อครูตัดสินใจรีโนเวทบ้านพักครูเก่า(สุดโหด) ให้เป็นห้องใหม่เเถมเจ๋งกว่าเดิม 21 ส.ค. 2561( รวมลิงค์ ) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2561 ภาค ก. ภาค ข. ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 21 ส.ค. 2561สพฐ.สร้างระบบข้อมูลกลางลดภาระครู 21 ส.ค. 2561ศธ.เร่งแก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู 21 ส.ค. 2561ให้ “ครู” สอนอย่างเดียว ! ศธ.เสนองบ 3 พันล้าน จ้าง จนท.ทำงานธุรการ-ภารโรง 20 ส.ค. 2561ด่วน! ราชกิจจานุเบกษา กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 20 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.จัดประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ คัดครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ - เพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 20 ส.ค. 2561"หมอธี"ประกาศเลิกใช้ครูทำธุรการ ทุ่ม3พันล้านจ้างจนท.

การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202

usericon

การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2
เรื่อง ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย        นายวรวุฒิ ไกรเพชร
ตำแหน่ง    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 เรื่อง ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยศึกษาผลการใช้จากการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 เรื่อง ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรม นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน เพื่อหาความเหมาะสมในเรื่องความชัดเจนของภาษา เนื้อหา และเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม นำไปทดลองกับ นักเรียน
9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ 70/70 นำไปทดลองกับนักเรียน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์ 75/75 เครื่องมือในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า E1/E2
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่าง ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 เรื่อง ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จำนวน 9 ชุด แบบวัดการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test แบบ One – sample)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 เรื่อง ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.42/78.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 เรื่อง ของไหล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเฉลี่ยรายด้านปัจจัยนำเข้า ที่มีค่าเฉลี่ย x -เท่ากับ 4.77 , S.D. เท่ากับ 0.75 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย x- เท่ากับ 4.90 , S.D. เท่ากับ 1.56 และด้านผลผลิต x- เท่ากับ 4.94 , S.D. เท่ากับ 0.79 ทุกรายด้าน และรายข้อมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
mydad2704 19 ส.ค. 2560 เวลา 11:01 น. 0 146
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^