LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2561โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร4-12ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนวัดประชานิมิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา (สมัคร4-11ธ.ค.2561) 09 ธ.ค. 2561(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561"หมอธี "หวังพนักงานธุการศธ.ช่วยเป็นหูเป็นตา ปราบโกง - วางแนวทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานธุรการ 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตังแต่วันที่ 4-18 ธ.ค.2561 08 ธ.ค. 2561ด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,680 อัตรา 08 ธ.ค. 2561"หมอธี"ปลื้มได้ครูธุรการเกือบ 3 หมื่นคน ฝากความหวังช่วยปราบโกง 08 ธ.ค. 2561การศึกษาไทยปัญหามากมายรอให้แก้ 07 ธ.ค. 2561กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 3 จำนวน 13 อัตรา - รายงานตัว 17 ธันวาคม 2561

สำนักงานกศน.จังหวัดพิจิตรเป็นสถานศึกษาคุณธรรม

usericon

สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร และสถานศึกษาในสังกัดเป็น (สำนักงาน/สถานศึกษาของ กศน.จ.พิจิตร)
    สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการได้พบและฟังบรรยายจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 และท่านได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนในการดำเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมของสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร และผู้บริหาร นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ได้ตระหนักและคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาของ กศน. ที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาทุกประเภท โดยมีเป้าประสงค์ให้นักศึกษา กศน.เป็นคนดีมีความสุข ดำรงชีวิตบนความพอเพียง มากกว่าจะเป็นคนเก่ง
เกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่จะนำไปดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้
ขั้นร่วมคิด
1. สร้างความตระหนัก โดยจัดประชุมขี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตัดสินใจร่วมกัน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
2. วางแผน มีการแต่งตั้งคณะทำงาน SWOT องค์กร กำหนดยุทธศาสตร์จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน
ขั้นร่วมทำ กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ดังนี้
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร คือ “สามัคคี สุภาพ สำนึกรับผิดชอบ”
สถานศึกษาในสังกัด เช่น กศน.อำเภอโพทะเล คือ ”ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิต
สาธารณะ”กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง คือ “วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา” กศน.อำเภอทับคล้อ คือ “ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความพอเพียง” เป็นต้น
        มีการระดมสมองร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ/นักศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติร่วมกันดังตัวอย่าง (ของสำนักงาน กศน.จังหวัด และกศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
        มีการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมคุณธรรม เป็นโครงการที่นักศึกษาคิด เลือก และทำ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงการทำความดี ส่งเสริมการบ่งเพาะความดีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ
        ขั้นร่วมพัฒนา โดยมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเสริมแรงกัน ดังนี้
1. ในการทำ AAR (After Action Revier) เป็นการพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
2. ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ลงปฏิบัติการนิเทศกิจกรรม
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการประชุมประจำเดือน รูปแบบจดหมายข่าวจังหวัดและ
อำเภอ VDR สรุปผลการดำเนินงานของทุกอำเภอ
ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานส่งผล ดังนี้
        นักศึกษา มีความประพฤติดี จนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
         1. นางสาวอัญชลี สร้อยศรี นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.อำเภอ โพธิ์ประทับช้างได้รับเกียรติบัตรประจำปี 2558
        2. นางสาวธัญญรัตน์ ใจเย็น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.อำเภอโพทะเล ได้รับเกียรติบัตร ประจำปี 2560
        3. นางสาวปัณณภัสร์ ศรีภิรมย์ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ กศน.อำเภอ บางมูลนาก ได้รับเกียรติบัตรประจำปี 2560

เหลียวหลัง แลหน้า
        ก้าวต่อไป สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร/จัดตั้ง มีคณะทำงานให้การติดตามให้คำปรึกษารวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
1. ทั้งสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง ทบทวนประเมินผลการดำเนินงานว่า
บรรลุตามขั้นตอนเป้าหมาย และกำหนดเวลาที่คาดหวังหรือไม่ โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
2. จัดตั้งคณะทำงานให้มีการติดตามให้คำปรึกษา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด
3. จัดมีให้ตลาดนัดโครงการคุณธรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมและ
ช่วยผนึกกำลังในการทำความดีให้เข้มแข็ง

ผลสัมฤทธิ์ กศน.อำเภอสากเหล็ก มีร้อยละผู้สอบผ่านเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สูงสุด ของสถานศึกษาใน เขตภาคเหนือ

toon.b2555 11 พ.ค. 2560 เวลา 13:16 น. 0 120
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^