LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 02 ต.ค. 2566 เวลา 18:36 น.
  • 4,408
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 3 - 9 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ประกาศโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นค รูอัต รำจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
1.1 ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)
      - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ครูอัตราจ้าง (งบอบจ.ปทุมธานี)
      - วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.2 มีสัญชาติไทย
2.1.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.2.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
2.2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2.3.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
2.3.2 สามารถเขียนโปรแกรมได้/สามารถทำงานธุรการได้
2.3.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคคลโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านคิวอาร์โค้ด บันทึกไฟล์ใบสมัครเป็น PDF พร้อมสแกนเอกสารหลักฐาน ส่งที่อีเมล : sirilakdamrongkitmong@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ถ้าสมัครด้วยตนเอง เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5320571 , 082-0915301 ศิริลักษณ์(งานบุคคล)
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 02 ต.ค. 2566 เวลา 18:36 น.
  • 4,408

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^