LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพป.อ่างทอง 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อำนาจเจริญ - ผลย้ายครู 2566 สพป.อำนาจเจริญ 30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา

สพฐ.ชื่นชม144รร.ต้นแบบเติมคุณภาพนักเรียนด้วยครูตู้

  • 24 พ.ค. 2566 เวลา 23:33 น.
  • 662
สพฐ.ชื่นชม144รร.ต้นแบบเติมคุณภาพนักเรียนด้วยครูตู้

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพฐ.ชื่นชม144รร.ต้นแบบเติมคุณภาพนักเรียนด้วยครูตู้
สพฐ. ชื่นชม 144 โรงเรียนต้นแบบเติมครบ นักเรียนเรียนรู้ยั่งยืน ด้วยครูตู้ New DLTV

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนบ้านพรมทิน และโรงเรียนโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม โดยมี ผอ.สทร. ผอ.ศพก. สพฐ. และคณะ พร้อมทั้งผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะจาก สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมด้วย

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 (สพป.ลพบุรี เขต 1) มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรง ขนาดกลาง 46 โรง และขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรง มีจำนวนนักเรียนรวม 21,276 คน และมีโรงเรียนที่ใช้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวน 144 โรง (ครบทุกโรงเรียน) โดย สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้อำนวยความสะดวก ในการสนับสนุนเครื่องมือมาปรับใช้ประกอบการเตรียมการจัดการศึกษา และการวัดและประเมินผล มีการจัดทำคู่มือโครงสร้างรายวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด และสนับสนุนเครื่องมือวัดและประเมินผลรายหน่วยการเรียนรู้ (Unit Test: UT) ที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 พัฒนาขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้สอบวัดและประเมินผลผู้เรียนเมื่อจบการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบบ online และครูผู้สอนนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป ซึ่งจากการไปนิเทศ กำกับติดตามของศึกษานิเทศก์ พบว่า โรงเรียนหลายแห่งจัดการเรียนรู้ โดยครูไม่ครบชั้น สื่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอ สพป.ลพบุรี เขต 1 จึงจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องอุปกรณ์ จำนวน 20 ล้านบาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารและสามารถใช้งานได้แทนคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊ก ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ในช่วงสถานการณ์ covid-19 ที่ผ่านมา

นอกจากนั้น สพป.ลพบุรี เขต 1 มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในกรอบของ DLTV จึงนำผลจากการนิเทศ กำกับติดตาม มาจัดกลุ่มโรงเรียนที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวคิด “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของทั้ง 2 กลุ่ม และเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าว จะเป็นสารสนเทศสำคัญในการเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

“การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล (DLTV) หรือครูตู้ ในพื้นที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 พบว่า Key Success คือ ความเข้มแข็งของผู้บริหารและคณะครูในการใช้ DLTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้มีการใช้ DLTV อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจาก สพป.ลพบุรี เขต 1 ในการสนับสนุนระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ SMSS นอกจากนี้ สพป.ลพบุรี เขต 1 ยังได้กำหนดให้มีการวัดและ ประเมินผล ผ่านระบบ SMSS มีการพัฒนาแบบทดสอบรายหน่วยตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร UT (Unit Test) และการประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา AT (Area Test) โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ DLTV เป็นกรอบในการดำเนินการ ครูสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างชัดเจน และครูยังปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้ให้ความรู้เพียงฝ่ายเดียว มาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้และคอยดูแลนักเรียนในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้จาก DLTV ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการพัฒนาและประเมินครบตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด มีคุณภาพตามหลักสูตร สู่สมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และที่สำคัญคือ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับทั้งความรู้และการพัฒนาคุณลักษณะ เติบโตพร้อมกับความมีวินัย รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย พร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป”

ทั้งนี้ ตัวอย่างของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อาทิ 1) โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ผ่านระบบ DLTV และจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดตารางสอนตามแบบของมูลนิธิฯ (โรงเรียนต้นทาง) 100% และในระดับชั้น ป.1-ม.3 จัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ทุกวิชา 2) โรงเรียนบ้านพรมทิน ใช้ DLTV มาตั้งแต่ปี 2554 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ DLTV จนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและชุมชนมาโดยตลอด โดยได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. และมูลนิธิฯ ในด้านครุภัณฑ์ ประกอบด้วย โทรทัศน์ อุปกรณ์รับสัญญาณ ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถนำ DLTV มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์ (On Air) ตารางสอนตามแบบของมูลนิธิฯ (โรงเรียนต้นทาง) ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้น ป.6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) โรงเรียนโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ในระดับชั้น ป.1- ป.6 ทุกวิชา ทำให้ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการสอนได้อย่างสอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านครูตู้ (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการทดสอบ RT NT O-NET ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในปี 2565 ที่ผ่านมา

“สิ่งที่พบและน่าชื่นชม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม DLTV เมื่อเรียนจบหน่วย ประเมินเพื่อพัฒนาโดยใช้ข้อสอบ UT นำผลการประเมิน มาวิเคราะห์ผู้เรียนสะท้อนผลรายบุคคล ว่า มาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ผ่านเกณฑ์ หรือยังหากยังไม่ผ่านเกณฑ์ ครูจะมีการสอนเสริม ทบทวน ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด นั้นๆ และให้สอบ UT ใหม่อีกครั้ง จนผ่านทุกมาตรฐาน/ตัวชี้วัด นอกจากนี้ ผลที่เกิดจากการใช้ครูตู้ ทำให้ครูผู้สอนมีเวลาออกแบบกิจกรรมเสริมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความถนัดและความสนใจ ครบทุกด้าน ทั้งทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ตามจุดเน้นของเลขาธิการ กพฐ.” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 22:02 น.
  • 24 พ.ค. 2566 เวลา 23:33 น.
  • 662

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <