LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา

โรงเรียนศรีพฤฒา รับสมัครครูอัตราจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2566

  • 26 เม.ย. 2566 เวลา 23:54 น.
  • 5,868
โรงเรียนศรีพฤฒา รับสมัครครูอัตราจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนศรีพฤฒา รับสมัครครูอัตราจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนศรีพฤฒา

ประกาศโรงเรียนศรีพฤฒา
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ด้วย โรงเรียนศรีพฤฒา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกดังนี้ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูชาวไทย)
1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
6. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
7. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
8. วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
9. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
10. วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.5 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.7 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงใด ๆ
 
หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนังงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าเป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและขอบข่ายการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
3.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(1) มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาตามประกาศ หรือทางอื่นๆที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือหลักฐานการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตำแหน่งครู

ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน การทำเอกสารหลักสูตรแผนการจัตการเรียนรู้ การจัดการ เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ต้องเข้าทำงานตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.40 น. ถึง 16.30 น. เสมือนครูประจำการของ โรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าทำงานและกลับทุกวันทำการ
(3) อบมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียน
(5) จัดทำสื่อสำหรับนักเรียนหรือใบงานเพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติที่บ้าน
(6) จัดเตรียมสถานที่หรือห้องเรียน สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ ปลอดภัยในกรณีเกิดสถานการณ์ COVID - 19 ร่วมติดตามและแก้ปัญหานักเรียนในกรณีที่เรียนแบบ online
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.sts.ac.th และยื่น ใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ(ห้องธรการ) โรงเรียนศรีพฤฒา ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 ตามวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 3682148
  • 26 เม.ย. 2566 เวลา 23:54 น.
  • 5,868

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <