LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2561สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น รับสมัครงาน 25 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส.ทุกสาขา 25 เม.ย. 2561อัพเดทล่าสุดครับ!!! โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ (25 เม.ย. 2561) เปิดระบบ Booking ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป 25 เม.ย. 2561ไม่รับรองหลักสูตรครู2มหา'ลัย/บอร์ดคุรุสภาตรวจพบรับนศ.เกินแผนขออนุมัติ 25 เม.ย. 2561"หมอธี"ย้ำผลคะแนนสอบโอเน็ต ผู้บริหารต้องรับผิดชอบร่วมกันเชื่อนำไปสู่ปฏิรูปการศึกษา 25 เม.ย. 2561โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่ 21 - 27 เมษายน 2561 25 เม.ย. 2561สพฐ.เปิดค่ายติวเข้มเด็กแข่งคณิต-วิทย์นานาชาติ 25 เม.ย. 2561อีก7เดือนตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 25 เม.ย. 2561สพฐ. เตรียมบรรจุศึกษานิเทศก์ ชุดใหญ่ 900 คน 25 เม.ย. 2561รัฐ-เอกชนร่วมถกปฏิรูปการศึกษา 25 เม.ย. 2561นายกฯติงปฏิรูปการศึกษาช้า

คนสร้างครู:ครูสร้างคนเวทีระดมปฏิรูปการศึกษา

  • 06 เม.ย. 2557 เวลา 14:54 น.
  • 998 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
คนสร้างครู:ครูสร้างคนเวทีระดมปฏิรูปการศึกษา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

คนสร้างครู:ครูสร้างคนเวทีระดมปฏิรูปการศึกษา
 
คนสร้างครู : ครูสร้างคน เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา กลุ่ม-เครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 
เสียงสะท้อนหลายเสียงเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทย นอกจากจะพุ่งตรงไปที่ระบบการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มีปัญหาแล้วนั้น “บุคลากรทางการศึกษา” ก็ยังเป็นอีกประเด็นปัญหาที่มีการพูดถึงกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหมายถึง ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา หรือ ครู อาจารย์ตามสถานศึกษาต่างๆ
 
ทุกวันนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามต่อครู/อาจารย์ทั้งหลายว่า...เขาและเธอมีจิตวิญญาณของวิชาชีพ หรือ จิตวิญญาณของความเป็นครู/อาจารย์หรือไม่ ...

เพราะครู/อาจารย์จำนวนไม่น้อย ไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระและการสอบให้แก่เด็กนักเรียน แต่ครูอาจารย์เหล่านี้กลับเอาเวลาไปทุ่มกับการสอนในห้องเรียนตามโรงเรียนกวดวิชาแทน

ครู/อาจารย์จำนวนไม่น้อย ไม่สามารถออกแบบวิธีการเรียนรู้/ เครื่องมือที่สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนให้เรียนอย่างมีความสุขได้...ห้องเรียนจึงไม่ต่างจากพื้นที่คุมขัง เด็กหลายคนเบื่อโรงเรียน เบื่อห้องเรียน และหลายคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เป็นต้น

คำถาม คือ สถาบันวิชาการที่ประสิทธิประสาทความรู้สร้างบุคลากรทางการศึกษานั้น ได้บ่มเพาะ จิตวิญญาณวิชาชีพ สร้างการเรียนรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์ด้านการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาอย่างไร

เขาและเธอเข้าถึงหัวใจของการศึกษา การเรียนรู้หรือไม่? หรือมีนโยบายการศึกษาใดที่เป็นอุปสรรค เป็นเงื่อนไขที่ทำให้กระบวนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้...ไม่ประสบผลสำเร็จ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนผลิตบุคลากรทางการศึกษา ได้ระดมความคิดเห็นร่วมกัน พบว่า หากพิจารณาปัญหาที่ตัวบุคลาการทางการศึกษานั้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ครูขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันการผลิตครูที่มุ่งเน้นให้มีปริมาณมากกว่าคุณภาพก็ส่งผลทำให้ครูขาดความลุ่มลึกทางวิชาการ ขาดสำนึกของส่วนร่วม อีกทั้งครูและผู้บริหารยังขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัญหาเหล่านี้นอกจากจะเป็นปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตบุคลาการทางการศึกษาแล้ว ก็พบว่าสาเหตุสำคัญยังมาจากตัวกฎหมายและนโยบายการศึกษาที่ขาดความต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้สภาพการบังคับใช้ขาดความชัดเจน ไม่เอื้อต่อการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งการมีระบบบริหารคุณภาพที่ไม่ชัดเจน ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดมาตรฐาน

จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยจาก ๗๐ สถาบันทั่วประเทศ จึงเล็งเห็นว่าจะต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยมีข้อเสนอในการปฏิรูป ดังนี้
  ๑.ปฏิรูปกฎหมาย/ นโยบายทางการศึกษา ทุกวันนี้มีคอรัปชั่นในวงการศึกษามากมายซึ่งมีนักการเมืองเข้ามามีส่วนใช้อำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลต่อการทิศทางการจัดการศึกษาของทั้งระบบ ทำให้นโยบายที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงบ่อย การบังคับใช้ขาดการยืดหยุ่น จึงเสนอให้แยกการศึกษาออกจากการเมือง และให้มีการปรับนโยบายให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ปัญหา โดยต้องจัดทำตัวนโยบายในรูปแบบ white paper ที่ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ตามสภาพจริง
 
  ๒.ปฏิรูปหลักสูตร การประเมินผล ตัวชี้วัด ให้เอื้อต่อการเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ การทดสอบ ONET GAT PAT ควรใช้เนื้อหาเดียวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และการประเมินผลต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
 
  ๓.ปฏิรูปการบริหารจัดการ ด้วยการคืนครูให้กับชั้นเรียน ด้วยการลดงานของครู และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ วิทยาฐานะ ควรส่งเสริมให้มีศูนย์ฝึกพัฒนาตนเองที่ทำให้การพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของงานในหน้าที่ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมิน
 
  ๔.ปฏิรูประบบการผลิตบุคลากรทางการศึกษา โดยกระบวนการคัดเลือก ให้มีการกำหนดเกรดสำหรับผู้ที่จะเรียนครู ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป มีการจัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู ให้ครูมีความสามารถสอนได้หลายวิชา

  ๕.ปฏิรูปงบประมาณการศึกษา โดยการผลิตครูนั้นการจัดสรรงบประมาณโดยใช้สูตรเดียวทั้งหมดไม่ถูกต้อง จะต้องทำให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับสภาพจริง และสนับสนุนส่งเสริมให้มากในพื้นที่ที่ต้องการการดูแล

นี่คือเสียงสะท้อนจากคนสร้างครู ด้วยมุ่งหวังว่า ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาเหล่านี้จะทำให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งหลาย (ครู/อาจารย์) ที่ทำหน้าที่สร้างคน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เข้าถึงหัวใจของการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความสุขได้อย่างแท้จริง
 
 
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : คนสร้างครู:ครูสร้างคนเวทีระดมปฏิรูปการศึกษา

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^