LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2564"ณัฏฐพล" โพสต์ขอบคุณบุคลากรศธ. ขอฝากอนาคตการศึกษาไทยไว้ด้วย 25 ก.พ. 2564ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของ นร.พิการในสังกัด สช. เพิ่มขึ้น 35% จากฐานเดิม 24 ก.พ. 2564นำเข้าครูแคนาดาสอนฟุดฟิดฟอไฟ 24 ก.พ. 2564สพฐ.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประกาศภายใน 27 เม.ย. รับสมัคร 5-11 พ.ค.2564 24 ก.พ. 2564ทุกข์ของการเรียนผ่านออนไลน์!/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เม.ย.64) 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 62 เขต 24 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่สรรหาข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญสูง 24 ก.พ. 2564ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะผอ.สถานศึกษา 24 ก.พ. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2564

ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ

  • 06 มิ.ย. 2556 เวลา 17:17 น.
  • 4,660 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทองเป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
 
ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จำนวน 10 ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 5 ราย และครูเชี่ยวชาญ 2 ราย) และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย
 
หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ราย ได้แก่
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
 
    1) นายนเรศ เจริญศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (ผลงานทางวิชาการคือ 1. รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 2. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี)
 
    2) นายสมจิตร บรรจง โรงเรียนวัดหัวไผ่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 (ผลงานทางวิชาการคือ 1. รูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนวัดหัวไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2. รายงานการประเมินโครงการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนวัดหัวไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1)
 
 
หลักเกณฑ์ฯ ว 5/2554 จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่
 
    1) นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ศูนย์ กศน. อำเภอซำสูง สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. บุคลากรหน่วยงาน เครือข่ายสถานศึกษาที่สนับสนุน กศน. ดีเด่น ประจำปี 2552 ด้านนวัตกรรมประเภทสื่อการเรียนรู้ ดีเด่นระดับประเทศ สื่อแบบเรียนส่งเสริมการรู้หนังสือจังหวัดขอนแก่น 2. “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” ประจำปี 2553 3. ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านศิลปกรรม (ดนตรีอีสาน) ปี พ.ศ. 2554)
 
    2) นายนิวัติ ตังวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552 (วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์) 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 2548 (วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์) 3. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 (ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดภาวะโลกร้อน “รีไซเคิลทินเนอร์ยูนิต”))
 
    3) นายบรรจง ปิ่นปฐม โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2552 2. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปี 2553 3. โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2553)
 
 
2. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
 
    1) นายประสิทธิ์ นาคสิงห์ โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม. เขต 11 (ผลงานดีเด่นฯ คือ1. โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ปี 2550 2. ครูผู้สอนประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุช่วงชั้นที่ 4 รางวัลยอดเยี่ยมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2552 3. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2553 (วช.) 4. บุคคลต้นต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ปี 2548 5. โครงการจัดประกวดและตลาดนัดรีไซเคิล ประเภทวัสดุรีไซเคิลทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 ปี พ.ศ. 2551)
 
    2) นางอรสา เวชกร โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ป. 1-6 ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2552 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” 2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป. 1-6 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 3. ครูผู้ฝึกสอนรางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ป. 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”)
 
 
3. วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย ได้แก่
 
    1) นายเกียรติสิน สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2551 2. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาคุรุสภา ประจำปี 2553 3. รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ สาขาพลศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2545)
 
    2) นายเกรียงไกร อนุจารี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลชนะเลิศสถิติสูงสุด รถฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด ประจำปี 2553 2. รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2543)
 
    3) นางขนิษฐา บุญประกอบ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 13 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ระดับชั้น ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552 2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันพานทองหมั้น ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ระดับชั้น ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553)
 
 
นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย คือ
 
    1. นายเชาวฤทธิ์ ใจมัน สพป. มหาสารคาม เขต 3
    2. นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ สพป. พังงา
 
ดาวโหลดเนื้อหาข่าวทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกด้านล่าง
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : ก.ค.ศ. อนุมัติ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^