LASTEST NEWS

02 มี.ค. 2564ไม่ตอบไลน์ ไม่รับสายนอกเวลางาน ไม่ผิด! และนายจ้างไม่สามารถไล่ออกเพราะเหตุผลนี้ได้ 02 มี.ค. 2564ครม. เห็นชอบชะลอขยายเกษียณอายุราชการ เหตุ ควรจ้างงานกลุ่มเปราะบางก่อน 02 มี.ค. 2564"บิ๊กตู่"มอบ “คุณหญิงกัลยา” นั่งรักษาการ "รมว.ศธ." 02 มี.ค. 2564"คุณหญิงกัลยา"เดินหน้า10 นโยบายเร่งด่วนศธ. 02 มี.ค. 2564อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติม – วันหยุดประจำภาค ปี 2564 รวม 8 วัน 01 มี.ค. 2564ข้าราชการ-ลูกจ้างกทม.เฮถ้วนหน้า ‘อัศวิน’ทุ่มพันล้านแจกคนละ1.2หมื่นช่วยโควิด 01 มี.ค. 2564"สพฐ."เลื่อนจับสลากเข้าอนุบาล เหตุตรงเลือกตั้งท้องถิ่น ศบค.อนุมัติให้รร.เตรียมอุดมฯจัดสอบ 6 มี.ค.นี้ 01 มี.ค. 2564ข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี ถ้าอายุราชการครบ 25 ปี ก่อนอายุ 65 ขอเออร์ลี่ แบบเอาบำนาญ ได้หรือไม่ 01 มี.ค. 2564ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้ 01 มี.ค. 2564ปีกว่าๆของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”กับการศึกษาไทย

คุรุสภาขยายเวลาลงทะเบียนอบรมออนไลน์ อีก 3 รอบ อบรมผ่าน 60% รับเกียรติบัตร นับชั่วโมง ว21

  • 27 ม.ค. 2564 เวลา 18:20 น.
  • 21,333 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
คุรุสภาขยายเวลาลงทะเบียนอบรมออนไลน์ อีก 3 รอบ อบรมผ่าน 60% รับเกียรติบัตร นับชั่วโมง ว21
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

คุรุสภาขยายเวลาลงทะเบียนอบรมออนไลน์ อีก 3 รอบ อบรมผ่าน 60% รับเกียรติบัตร นับชั่วโมง ว21
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน

The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers
by Using Learning Resource and Information Communication Technology


รหัสหลักสูตร 639181001
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564


1. หลักการและเหตุผล
    การศึกษาไทยในโลกยุคปัจจุบันเป็นการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นลักษณะการหลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)
    ด้วยสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้ครูในสถานศึกษาปรับตัวไม่ทัน ไม่เข้าใจธรรมชาติผู้เรียนไม่มีความรู้การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบกับมีการเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น ครูไม่จำเป็นต้องบอกความรู้ทุกเรื่อง ครูต้องวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด แลพ/หรือสมรรถนะที่เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด
    การเตรียมครูเพื่อให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสมรรถนะที่สำคัญสำหรับครู ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้เทคโนโลยีสู่การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) การพัฒนาความรู้ด้านศาสตร์การสอน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 4) การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 5) การหลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ
    การจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Pedagogical Content Knowledge :TPCK) โดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน
    การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงต้องการหลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา(Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Pedagogical Content Knowledge :TPCK)
    ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

2. คำสำคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา
    2.1 สาระเนื้อหา (Content) บูรณาการสาระ
    2.2 ระดับความลุ่มลึก (Level) ระดับพื้นฐาน
    2.3 ชั่วโมงการพัฒนา 12 ชั่วโมง

3. เงื่อนไขและข้อตกลง
    3.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเป็นผู้มีความรู้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนด
    3.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ลงทะเบียนจำนวนจำกัด และต้องมีบัญชีอีเมล Google (ที่ไม่ใช่อีเมลองค์กร)
    3.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเป็นผู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น ระบบ LMS และอุปกรณ์ ในการเรียนรู้ได้ตามที่หลักสูตรกำหนด
    3.4 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่หลักสูตรกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยหากผู้เข้ารับการพัฒนาไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการผ่านการพัฒนาและการออกเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการพัฒนาครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรจะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ตามช่องทางที่กำหนด ภายหลังการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้นตามเวลา
    3.5 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้รับการรับรองจากสถานคุรุพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้นับชั่วโมงเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้


เกณฑ์การรับเกียรติบัตร
 - เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของนิทรรศการทั้งหมด
 - ร่วมตอบคำถามประจำนิทรรศการ หากท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศแต่ไม่ตอบคำถาม ระบบจะไม่นับว่าเข้าชมนิทรรศการนั้น ๆ
 - โหวตให้คะแนนนิทรรศการที่ท่านเข้าชม หากท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศแต่ไม่โหวตให้คะแนน ระบบจะไม่นับว่าเข้าชมนิทรรศการนั้น ๆ
ลงทะเบียน 
เพิ่มเติม (รอบที่ 4)
16 ก.พ. 64  (10.00 น.)

ลงทะเบียน 
เพิ่มเติม (รอบที่ 5)
24 ก.พ. 64  (10.00 น.)

ลงทะเบียน 
เพิ่มเติม (รอบที่ 6)
4 มี.ค. 64  (10.00 น.)


เข้าสู่ระบบลงทะเบียน คลิกที่นี่
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^