LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 26 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 26 ก.ย. 2563กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 26 ก.ย. 2563กศจ.นครสวรรค์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน สมัคร 13-17 ส.ค.2563

  • 05 ส.ค. 2563 เวลา 14:14 น.
  • 1,694 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน สมัคร 13-17 ส.ค.2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน สมัคร 13-17 ส.ค.2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  นั้น

อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๗๖๓/๒๕๕๖ สั่ง  ณ วันที่   ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
     ๑)  สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน  ๑  อัตรา  
     ๒.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
           ค่าตอบแทนเดือนละ  ๑๐,๑๙๐  บาท
     ๓.  คุณสมบัติทั่วไป
           ๑) มีสัญชาติไทย
           ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
           ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           ๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
           ๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
           ๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
           ๗) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
           ๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           ๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
           ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
           ๑๒) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
           ๑๓) มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
           ๑๔) ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
           ๑๕) สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
           ๑๖) ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

     ๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

     ๕. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
          สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  ๑๓ – ๑๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  

ดาวน์โหลดรายละเอีดยประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^