LASTEST NEWS

07 ก.ค. 2563ถามดังๆ ถึง "นายกฯ" ควรมีผู้แทนข้าราชการครูฯ ในบอร์ด ก.ค.ศ. หรือไม่ 06 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ก.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 13 กลุ่มวิชา 20 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 18 กลุ่มวิชา 45 อัตรา 06 ก.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรร ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.-ก.ย.63 06 ก.ค. 2563กศจ.สกลนคร อนุมัติขอใช้ บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 7 สาขาวิชาเอก รวม 62 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.ยโสธร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2563 06 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563 06 ก.ค. 2563ธนาคารกรุงไทย สมัครงานสำหรับผู้พิการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา - สมัครออนไลน์ 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 8 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.บุรีรัมย์) รายงานตัว 10 ก.ค.2563

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน สมัคร 11-20 มิถุนายน 2563 (มีบ้านพักครูให้ในโรงเรียน)

  • 13 มิ.ย. 2563 เวลา 23:00 น.
  • 1,515 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน สมัคร 11-20 มิถุนายน 2563 (มีบ้านพักครูให้ในโรงเรียน)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน สมัคร 11-20 มิถุนายน 2563 (มีบ้านพักครูให้ในโรงเรียน)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด
1.1 ตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว สาขาวิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน และเงินประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
1.3.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.4 สวัสดิการ ได้แก่ มีบ้านพักให้ในโรงเรียน ฯลฯ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวิชาเอก ภาษาจีน
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ สมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับ สมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุลพร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ


4. การรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 11-20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง ผู้สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^