LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2561เช็ครายชื่อ!! สถานพยาบาล1,316แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน (เริ่มใช้4พ.ค61) 24 เม.ย. 2561สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร26เม.ย.-4พ.ค.61 24 เม.ย. 2561สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา สมัคร24-30เม.ย.61 24 เม.ย. 2561โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา (สมัคร23-27เม.ย.2561) 24 เม.ย. 2561โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (สมัครออนไลน์) 24 เม.ย. 2561บอร์ดคุรุสภาไม่รับรองหลักสูตร 2มหาวิทยาลัยเอกชน 24 เม.ย. 2561ชี้เลขา กกอ.นั่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 24 เม.ย. 2561มีสิทธิ์บรรจุครูคืนถิ่นแค่ 2,297 คน 24 เม.ย. 2561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร28เม.ย.-4พ.ค.61 23 เม.ย. 2561โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัคร17-30เม.ย.61

แชร์ด่วน!!! คู่มือการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

  • 04 เม.ย. 2559 เวลา 17:42 น.
  • 66,225 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
แชร์ด่วน!!! คู่มือการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

คู่มือการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
    
         ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในกำรจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษำให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า กศจ. โดยมีอำนำจหน้าที่ดังต่อไปนี้

             ๑. อำนาจหน้าที่ตามข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่กาหนดให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและให้โอนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.

              ดังนั้น กศจ. จึงมีอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการกำกับดูแล จัดตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด :: ไฟล์แนบ

Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^