LASTEST NEWS

18 พ.ย. 2560กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 38 อัตรา - รายงานตัว 29พ.ย.2560 18 พ.ย. 2560(( รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18 พ.ย. 2560กศจ.ชุมพร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 52 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 18 พ.ย. 2560กศจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 81 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 17 พ.ย. 2560ขอข้อมูล’สพม.38-สพป.สุโขทัย2-กศจ.สุโขทัย-ตาก’ ชงก.ค.ศ.หาทางออกปม’ครูแอน-ครูวัลย์’ปลายพ.ย.นี้ 17 พ.ย. 2560ดาวน์โหลดกันเลย! หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 (16 พ.ย. 60) 17 พ.ย. 2560ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้รับพี่เลี้ยงเด็กพิการและครูพี่เลี้ยง สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ได้ 17 พ.ย. 2560กศจ.ชลบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 204 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 17 พ.ย. 2560กศจ.จันทบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 47 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 17 พ.ย. 2560กศจ.กำแพงเพชร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 36 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60

ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. ….

  • 18 พ.ย. 2557 เวลา 21:16 น.
  • 1,781 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. ….
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. ….
 
รองโฆษกรัฐบาลเผยครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. …. โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 57 เป็นต้นไป และมีการปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงจาก 12,285 บาท เป็น 13,285 บาท และปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท
วันนี้ (18 ต.ค.57) เวลา 14.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานฯ ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
 
สำหรับสาระสำคัญของเรื่อง มีดังนี้ กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 1. สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.1 จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำข้อเสนอเรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อยให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยเสนอแนวทางดำเนินการ 2 แนวทางคือ 1) ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ 2) ปรับบัญชีเงินเดือน ซึ่งในแนวทางการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ให้ กค. เสนอแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว
 
2. โดยให้ระเบียบมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และมีการปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงจาก 12,285 บาท เป็น 13,285 บาท และปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท และกรณีที่มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบกับแนวทางตามที่สำนัก ก.พ. เสนอ
 
3. เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบจึงได้ดำเนินการยกร่างระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขึ้น โดยได้กำหนดให้เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
 
ร่างระเบียบมีสาระสำคัญ ดังนี้
 
1. กำหนดวันใช้บังคับระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้น
 
2. กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท
 
3. กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำตามข้อ 2 ที่ได้รับเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท
 
4. กำหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท
 
5. กำหนดให้ทหารกองประจำการที่ได้รับเงินเดือนในระดับ พ.1 ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท
 
 
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. ….

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^