LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

เรื่องเล่าดีๆ ที่อยากแบ่งปัน

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:57 น.

41 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:57 น.

58 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:56 น.

49 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:56 น.

40 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:56 น.

23 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:55 น.

30 0    
แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:55 น.

37 0    
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:55 น.

34 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:54 น.

45 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:54 น.

57 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:53 น.

49 0    
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:53 น.

34 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมการขนส่งท แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมการขนส่งท

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:52 น.

42 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:22 น.

35 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:21 น.

45 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:21 น.

45 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:20 น.

20 0    
แนวข้อสอบ นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:19 น.

34 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก พร้อมเฉลย

โดย แนวข้อสอบ เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 18:18 น.

27 0    
วางแผนเกษียรอายุ วางแผนเกษียรอายุ

โดย narakorn.eb เมื่อ 20 ธ.ค. 2566 เวลา 13:02 น.

41 0    
^