LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

เรื่องเล่าดีๆ ที่อยากแบ่งปัน

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนวข้อสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย ammala เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 18:30 น.

770 0    
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย ammala เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 18:29 น.

560 0    
แนวข้อสอบ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนวข้อสอบ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย ammala เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 18:27 น.

505 0    
แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัด แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัด

โดย papertestthai (แนวข้อสอบราชการไทย.com) เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 08:30 น.

634 0    
สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมเฉลย สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมเฉลย

โดย mpgov888 เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 23:59 น.

947 0    
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมเฉลย สรุปแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมเฉลย

โดย mpgov888 เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 23:59 น.

833 0    
สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ(ปริญญาโท) สำนักง สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ(ปริญญาโท) สำนักง

โดย mpgov888 เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 23:59 น.

730 0    
สรุปแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบา สรุปแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบา

โดย mpgov888 เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 23:58 น.

810 0    
สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย mpgov888 เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 23:58 น.

716 0    
สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเ

โดย mpgov888 เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 23:58 น.

729 0    
สรุปแนวข้อสอบ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเฉลย สรุปแนวข้อสอบ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเฉลย

โดย mpgov888 เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 23:58 น.

620 0    
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:40 น.

686 0    
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:39 น.

751 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:38 น.

664 0    
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:36 น.

699 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:35 น.

550 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:34 น.

652 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวร แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวร

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:33 น.

539 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:32 น.

531 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวร แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวร

โดย ammala เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 20:31 น.

503 0    
^