LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครพนม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ตรัง ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชุมพร ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.เชียงใหม่ ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.ชัยนาท ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561 22 ม.ค. 2562กศจ.จันทบุรี ประกาศผลสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2561

สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร

usericon

รายละเอียดสินค้าสรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- ถาม
- ตอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ
*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ตัวอย่าง แนวข้อสอบ
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่รองรับอัตราภาษีอากร ข. การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นวิธีชำระภาษีอากรวิธีหนึ่ง ค. ภาษีทางตรง-ภาษีทางอ้อม พิจารณาจากลักษณะการรับภาระภาษีอากร ง. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์ 2. กรณีใดที่ภริยาสามารถแยกยื่นรายการคำนวณต่างหากจากสามี ก. ภริยามีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนจากการเป็นลูกจ้างบริษัท ข. ปีที่จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภริยา ค. ปีที่สามีภริยาหย่ากัน ง. ถูกทุกข้อ 3. เงินได้ในข้อใดได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก. โบนัสและภาษีที่บริษัทออกให้ จากการทำงานประจำในบริษัทเอกชน ข. เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ค. เงินเดือนประจำจากการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเอกชน ง. ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะที่บริษัทจ่ายให้พนักงานในลักษณะเหมาจ่าย 4. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เงินได้พึงประเมิน 40(1) และ 40(2) หักค่าใช้จ่ายเป็นวิธีเหมาวิธีเดียว ข. เงินได้พึงประเมิน 40(3) และ 40(4) ทุกชนิด หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ ค. เงินได้พึงประเมิน 40(6) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรได้ ง. เงินได้พึงประเมิน 40(8) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรได้ 5. เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ผู้มีเงินได้สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้เท่าใด ก. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ข. ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่จำกัดจำนวน ค. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว ง. ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 6. บุตรข้อใดหักค่าลดหย่อนไม่ได้ ก. บุตรอายุ 30 ปี ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ข. บุตรอายุ 24 ปี ศึกษาปริญญาโทในต่างประเทศ ค. บุตรอายุ 21 ปี เรียนช่างกลระดับ ปวช. ง. บุตรอายุ 19 ปี ไม่ได้ศึกษา 7. บริจาคเงินในหน่วยงานข้อใดที่หักลดหย่อนได้ ก. พุทธมณฑล ข. กรมประชาสัมพันธ์ ค. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ง. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 8. ในปีภาษี 2550 ได้มีการแบ่งทรัพย์มรดกให้ทายาท 4 คน ๆ ละเท่า ๆ กัน ทายาทแต่ละคนต้องนำมรดกที่ได้รับไปเสียภาษีในนาม ก. กองมรดก ข. ทายาทแต่ละคน ค. ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นเงินได้ยกเว้น ง. ไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น 9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก. เงินค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิต ข. หุ้นที่นายจ้างให้ฟรี ค. ภาษีที่นายจ้างออกให้ ง. ค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างออกให้ 10. นายอินทร เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ได้รับปันผลจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเป็นเงิน 70,000 บาท ได้รับปันผลจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เป็นเงิน 21,000 บาท ดังนี้ นายอินทร มีเครดิตภาษีเงินปันผลเป็นเงินท่าใด ก. 9,000 บาท ข. 30,000 บาท ค. 39,000 บาท ง. ไม่มีข้อใดถูก --------------------------------------------------------
รวบรวมที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
--------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
**ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร
--------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) ราคา 390 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
--------------------------------------------------------

**ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร
สนใจ สรุปแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ติดต่อที่
โทร : 095-879-5595 (มะปราง)
Line : @qbk2548g http://line.me/ti/p/~@qbk2548g
email: mpgov888@gmail.com

mpgov888 04 มิ.ย. 2560 เวลา 01:52 น. 0 519
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^