LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564ลาออกจากครูผู้ช่วยหลังจากบรรจุได้ 4 เดือน 26 ม.ค. 2564กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 155 อัตรา - รายงานตัว 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564ไม่ผ่านภาค ก ก็สมัครได้ ศอ.บต. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา สมัคร 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน

ติวข้อสอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกตำแหน่ง โดยติวเตอร์มือ

usericon

ติวข้อสอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกตำแหน่ง โดยติวเตอร์มือ
ตัวอย่างข้อสอบพยาบาล
1. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Thyroid crisis ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การดูแลให้ยา antithyroid hormone และสารละลายไอโอดีนตามแผนการรักษา
ข. การให้ไอโอดีนทางปากควรผสมในนม น้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าอย่างน้อย 100 ซี.ซี.
ค. จัดท่านอนท่า Fowler sposition เพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น
ง. เช็ดตัวระบายความร้อน เพราะผู้ป่วยมีอาการไข้สูงมาก
ตอบ ก. การดูแลให้ยา antithyroid hormone และสารละลายไอโอดีนตามแผนการรักษา
2. ถ้าท่านต้องการวางแผนการสอน ข้อใดที่ท่านควรแนะนำผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษเพื่อป้องกันภาวะ
Thyroid crisis และ Myxedema coma
ก. หมั่นตรวจคลำคอ พบมีขนาดโตขึ้นควรรีบพบแพทย์
ข. หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินสภาพและปรับขนาด
ยาไทรอยด์
ค. เมื่อมีอาการใจสั่น หงุดหงิดนอนไม่หลับให้เพิ่มยาต้านไทรอยด์จนกว่าอาการทุเลา
ง. หมั่นดูแลตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่กระทบต่ออากาศที่ร้อนจนเกินไป
ตอบ ข. หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินสภาพและปรับขนาด
ยาไทรอยด์
3. ข้อใดเป็นสาเหตุของ DKA (diabetic ketoacidosis)
ก. มีการขาดเกลือแร่ ข. มีการเพิ่ม Glycogen
ค. มีการทำลายโปรตีนมากเกินไป ง. มีการเผาผลาญไขมันสมบูรณ์
ตอบ ค. มีการทำลายโปรตีนมากเกินไป
4. ท่านควรซักประวัติข้อใดเพิ่มเติม ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
ก. อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันและประวัติการมีปัญหาผิดปกติของต่อมไทรอยด์และตับอ่อน
ข. อาชีพและความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว
ค. ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
ง. ประวัติการเจ็บป่วยที่เคยได้รับการรักษาเช่นการทำ Dialysis
ตอบ ก. อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันและประวัติการมีปัญหาผิดปกติของต่อมไทรอยด์และตับอ่อน
5. ผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Thyroid crisis ตรวจพบว่าผู้ป่วยหมดสติ อุณหภูมิร่างกาย
40 องศา หายใจเหนื่อยหอบ ท่านคิดว่าควรทำการพยาบาลข้อใด
ก. ให้รับประทาน para 2 เม็ด และตรวจสัญญาณชีพทุก 2 ชั่วโมง
ข. ให้รับประทาน para 2 เม็ด และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง
ค. เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น ตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง
ง. เช็ดตัวด้วยน้ำแข็งหรือใช้เครื่อง Hypothemia และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง
ตอบ ง. เช็ดตัวด้วยน้ำแข็งหรือใช้เครื่อง Hypothemia และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง
6. นายต้น ไม่รู้สึกตัวไป 24 ชั่วโมง เมื่อรู้ตัวพบว่ามีการอัมพาตของแขนขาซีกขวา ตาบอดครึ่งซีก
พยาบาลต้องการตรวจสอบว่า มีการเกิดของอัมพาตที่ด้านใดของร่างกายนายต้นโดยวิธีใด
ก. อ้าปากผู้ป่วยและดูอาการของลิ้น
ข. ยกแขนทั้ง 2 ขึ้นและปล่อยให้ตกลงและสังเกตอาการอ่อนแรงของแขน
ค. ให้ผู้ป่วยกรอกตาไปมา
ง. จะมีความดันโลหิตต่ำทางแขนซีกที่มีอัมพาต
ตอบ ข. ยกแขนทั้ง 2 ขึ้นและปล่อยให้ตกลงและสังเกตอาการอ่อนแรงของแขน
7. พยาบาลที่ดูแลนายต้น สังเกตพบว่านายต้นยังมีความสับสน มือขวาและซ้ายอยู่ พยาบาลควรปฏิบัติ
อย่างไร
ก. เดินทางไปด้านซ้ายมือและบอกให้นายต้นทราบว่าเป็นอัมพาตซีกซ้าย
ข. รายงานแพทย์ทราบ
ค. เดินมาบีบมือผู้ป่วย
ง. เดินไปทางด้านขวามือและให้กำลังใจผู้ป่วย
ตอบ ก. เดินทางไปด้านซ้ายมือและบอกให้นายต้นทราบว่าเป็นอัมพาตซีกซ้าย
8. ภรรยาของนายต้นต้องการทราบว่าสามีจะเป็นอัมพาตตลอดไปหรือไม่ พยาบาลควรจะอธิบายให้
นางทราบอย่างไร
ก. นายต้นสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ขึ้นอยู่กับการบวมของเนื้อสมอง
ข. ไม่เป็นเพราะระยะนี้เป็นระยะเริ่มแรก
ค. เนื้อสมองไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ดังนี้อาการนี้จะยังคงมีอยู่
ง. เขาสามารถที่จะออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
ตอบ ก. นายต้นสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ขึ้นอยู่กับการบวมของเนื้อสมอง
9. พยาบาลควรจะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไร ที่จะไม่ให้เกิดการอักเสบของตาดำ
ก. ล้างตาด้วยน้ำเกลือ ข. ตรวจปฏิกิริยาของรูม่านตาเป็นระยะ
ค. อย่าให้แสงเข้าในห้องมาก ง. ปิดตาไว้
ตอบ ง. ปิดตาไว้
10. ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความพอใจตนเอง (Self fulfillment)
ก. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ข. มีฐานะร่ำรวยและมีเกียรติยศ
ค. ประสบความสำเร็จสมหวังในชีวิต ง. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตอบ ค. ประสบความสำเร็จสมหวังในชีวิต
11. ข้อใดเป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับของพัฒนาการทางสังคมของโอเบิล์ต (Post conventional level)
ในผู้ใหญ่
ก. แรงจูงใจ ข. เจตนาของการกระทำ
ค. การเสียสละให้อภัย ง. การหลีกเลี่ยงการลงโทษ
ตอบ ข. เจตนาของการกระทำ
12. การพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคือข้อใด
ก. การเลือกคู่ครอง ข. การปรับตัวเข้ากับเพศตรงข้าม
ค. การเลี้ยงดูบิดามารดา ง. การสร้างที่อยู่อาศัย
ตอบ ก. การเลือกคู่ครอง
13. วิกฤตการณ์ของวัยกลางคน (Mid-life crisis) ที่พบได้บ่อยคือข้อใด
ก. ภาวะที่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิต
ข. ภาวะที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
ค. ภาวะที่มีการสูญเสียบทบาททางสังคม
ง. ภาวะที่สูญเสียความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ตอบ ง. ภาวะที่สูญเสียความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบกรมการแพทย์ ทุกตำแหน่ง
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. นักเวชศาสคร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
3. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณะสุขปฏิบัติงาน

คู่มือแนวข้อสอบ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ

ติดตามข่าวสารการเปิดสอบงานราชการ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ คลิกที่นี่ครับ
****1. ไฟล์ PDF ราคา 399 บาท (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังแจ้งโอนเงิน)****

****2. VCD + หนังสือ ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ได้รับภายใน 3 วัน)****

ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ

vijjadh@gmail.com หรือ 080-4505746 / 085-3949028

ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 349-221072-2 ออมทรัพย์

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 450-1-13291-9 ออมทรัพย์

3. ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 025-6-02565-4 ออมทรัพย์

4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่

เลขที่บัญชี 630-2-19890-8 ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งชื่อธนาคาร วัน และเวลา การชําระเงิน รวมถึงอีเมล์

หรือ ที่อยู่ของท่าน มาที่

vijjadh@gmail.com หรือ 080-4505746 / 085-3949028

Line ID: vijjadh
chaiyan 05 ก.ค. 2557 เวลา 15:07 น. 0 952
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^