LASTEST NEWS

30 เม.ย. 2560รัฐทุ่มเงินเดือนหลักแสน ชวนคนเก่งรับราชการ 30 เม.ย. 2560รถส่วนกลางใช้เป็นรถประจำตำแหน่งมิได้ 30 เม.ย. 2560สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 30 เม.ย. 2560ด่วนที่สุด! การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2 30 เม.ย. 2560ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่2 30 เม.ย. 2560แชร์เลย! คัดตำแหน่งงานว่าง จำนวน 1,652 อัตรา เปิดสอบรับราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่กำลังรับสมัคร 29 เม.ย. 2560รวมลิงค์! ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปีพ.ศ.2560 29 เม.ย. 2560แนวทางการอ่านหนังสือสอบบรรจุครูผู้ช่วย 29 เม.ย. 2560แนวทางการสอบครูผู้ช่วย จากผู้มีประสบการณ์ ได้เรียกบรรจุรอบแรก 28 เม.ย. 2560คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน

PDFแนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น #ทุกตำแหน่ง

usericon


ข้อสอบครบ เนื้อหาแน่น ฝากด้วยนะค่ะ
ตามเข้ามาดูแนวข้อสอบงานราชการดีดีอีกเพียบเลย
((คลิก)) www.testthaiclub.com
ติดตามข่าวการสอบได้ที่ https://www.facebook.com/testclub24
ติดตามข่าวที่ LINE@ http://line.me/ti/p/%40bhm45520


แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบ นักเอกสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2 ความสามารถด้านภาษาไทย
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติ่ม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10 ความรู้ในงานเกี่ยวกับห้องสมุด
11 ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
5 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ถาม – ตอบ ความหมายของการบริหาร
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
7 ความรู้เรื่องการบริหารความ
8 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
5 แนวข้อสอบ Microsoft Excel จากสนามสอบจริง
6 แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 2

แนวข้อสอบช่างเขียนแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
5 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบ
7 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
7 ระบบสายไฟฟ้าในอาคาร
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
9 ระบบปรับอากาศเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้ทางด้านการเงินการเงิน บัญชี และการพัสดุ
5 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
6 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
7 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
8 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
9 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
10 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ
5 การบริหารแผนงาน โครงการ
6 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
7 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
8 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
5 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง
7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด

แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5 ความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
6 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
8 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
7 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร

แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ
6 แนวข้อสอบเครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย)
8 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์

addfriends_en

** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

โทร 093-374-8678 LINE : lineoil_oil (ครูออย)

[**ข้อสอบมี 2 แบบ**] -ส่งเป็นไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ)
-ส่งแบบหนังสือ + MP3 ส่งทางไปรษณีย์ ราคา 799 บาท (ฟรีส่ง EMS + MP3)
โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2 ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 093-374-8678 หรือ Line ID : lineoil_oil

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^