LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564ลาออกจากครูผู้ช่วยหลังจากบรรจุได้ 4 เดือน 26 ม.ค. 2564กศจ.ชลบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 155 อัตรา - รายงานตัว 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564ไม่ผ่านภาค ก ก็สมัครได้ ศอ.บต. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา สมัคร 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน

นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 56 จำนวน 363 อัตรา <รับออนไล

usericon

นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 56 จำนวน 363 อัตรา <รับออนไล

    คู่มือเตรียมสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 56
     http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12886
    ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.56)
    กองทัพอากาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 363 อัตรา <รับออนไลน์> (15 ม.ค.-5 มี.ค.56)
    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี จำนวน 35 อัตรา
    2. ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี จำนวน 328 อัตรา

    สมัครได้ที่ :  http://job.rtaf.mi.thตลอด 24 ชั่วโมง ** สมัครทางอินเตอร์เนทได้ทางเดียวเท่านั้น **

    รับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 5 มีนาคม 2556

    วิชาภาษาไทย
    ข้อ 1.วรรณกรรมใดสะท้อนถึงปัญหาสังคมและการเมืองไทยภายหลังการปกครอง
    1. ข้างหลังภาพ
    2. แผ่นนี้ของใคร
    3. ผู้ดี
    4. ละครแห่งชีวิต
    ข้อ 2. แนวพระราชดำริ “ทฤษฏีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดสรรพื้นที่การเกษตรให้เป็นxxxส่วนเท่าใด
    1.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 50% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
    2.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 45% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 15 %
    3.แหล่งน้ำ 40% ปลูกข้าว 40% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
    4.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกพื้นอื่นๆ 30% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
    ข้อ 3. ข้อใดคือความหมายของคำซ้ำ
    1.คำที่มาจากภาษาอื่น
    2.คำซ้อนกันแล้วเกิดความหมาย
    3.คือคำเดียวกันซ้ำกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย
    4.คำตั้งแต่สองคำซ้อนกันเป็นความหมายใหม่
    ข้อ 4. ประโยคใดใช้คำกริยาถูกต้อง
    1.กองทัพส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของข้าศึก
    2.ผู้จัดการกีดกันโครงการที่พนักงานเสมอให้พิจารณา
    3.กำแพงประเพณีใดๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได้
    4.รถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางการสัญจรของรถคันอื่น
    ข้อ 5. “งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก” การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนในข้อใด
    1. พายเรือคนละที
    2. พายเรือในหนอง
    3. พายเรือทวนน้ำ
    4. พายเรือในอ่าง
    ข้อ 6. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยรัชกาลใด
    1. รัชกาลที่ 1
    2. รัชกาลที่ 3
    3. รัชกาลที่ 2
    4. รัชกาลที่ 4
    ข้อ 7. ข้อใดคือแนวคิดที่ได้จากเรื่อง “เราคือลูกแม่พระธรณี”
    1.ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความหวังและความอดทน
    2.น้ำตาคือเพื่อนเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์
    3.หน้าที่ความรับผิดชอบกับมนุษยธรรมนั้นบางครั้งอาจขัดแย้งกัน
    4.ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
    ข้อ 8. ข้อใดผิด
    1.นิทานอิหร่านราชธรรม ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
    2.สามก๊ก ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2
    3.หมอบรัดเลย์และคณะมิชชันนารี ออกหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ในสมัยรัชกาลที่ 3
    4.รำพันพิลาป เป็น 1 ในผลงานนิราศ 9 เรื่องของสุนทรภู่
    ข้อ 9. “ที่ ศธ 1325/573” อ่านว่าอย่างไร
    1.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
    2.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าเจ็ดสาม
    3.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าเจ็ดสาม
    4.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
    ข้อ 10. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม
    1.การเดินเล่นตอนเช้าเป็นการออกกำลังกาย
    2.ใครที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาน่าจะลองเล่นดู
    3.เขานั่งอ่านหนังสือแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อน
    4.คุณพ่อให้รางวัลเขาที่สอบได้คะแนนดี

    ข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ 2556 ใหม่ล่าสุด
    รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
    ทุกวิชาที่ใช้สอบ
    นายทหารสัญญาบัตร/ต่ำกว่าสัญญาบัตร
    แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
    แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
    แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
    แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
    แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
    ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
    ตัวอย่างข้อสอบเก่าที่เคยออก
    นายทหารสัญญาบัตร (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

24 ก.พ. 2556 เวลา 21:42 น. 0 2,522
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^