LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง  เงินเดือน 10,430 - 18,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ก.ค.2567

  • 05 ก.ค. 2567 เวลา 22:20 น.
  • 8,479
สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง  เงินเดือน 10,430 - 18,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ก.ค.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง  เงินเดือน 10,430 - 18,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ก.ค.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ยโสธร เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง

ก พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
2. อัตราว่าง 1 อัตรา
3. วิชาเอกที่รับสมัครและลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ
4. ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
5. สถานที่ปฏิบัติงาน รอบแรกโรงเรียนบ้านหนองตุ อำเภอมหาชนะชัย
6. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7. ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญา วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

ข พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยง
2. อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
3. ภารกิจงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ ฯ
4. สถานที่ปฏิบัติงาน รอบแรกโรงเรียนบ้านหนองเป้า อำเภอเมืองยโสธร
5. ค่าตอบแทน
5.3 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 10,430 บาท/เตือน
5.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 11,280/เดือน
5.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ 13,010บาท/เดือน
5.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ ส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ด3,800บาท/เดือน

2. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3. ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญา วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการสรรหาและเลือกสรร และผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังนี้
4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 3o แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
4.2.1 พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
4.2.1.1 เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับครูผู้ช่วย และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
4.2.1.2 มีโบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่
4.2.1.3 กรณีที่ผู้สมัครนำคุณวุฒิ ซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาชาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ให้มีหนังสือรับรองหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษา ว่าได้ศึกษาครบ 30 หน่วยกิต ในกลุ่มสาชาวิชา/สาขาวิชาเอก ที่สมัครแนบในวันสมัครด้วย

4.2.2 พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและ เอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2567 เวลา ㆍ8.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (ในเวลาราชการ) สำหรับใบสมัครสามารถโหลดได้ทางเว็บไซต์ http://www.yst1.go.th หรือขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 05 ก.ค. 2567 เวลา 22:20 น.
  • 8,479

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^