LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ก.ค.ศ.อนุมัติ ให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 30 ราย

  • 05 ก.ค. 2567 เวลา 11:18 น.
  • 5,681
ก.ค.ศ.อนุมัติ ให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 30 ราย

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ก.ค.ศ.อนุมัติ ให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 30 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 30 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดังนี้


หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 12 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสราวุธ จินดาเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การศึกษากระบวนการผลิตและอัตราส่วนแป้งจากข้าวสินเหล็กที่เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวสินเหล็กเสริมธัญพืช 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 3404 - 2002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการพร้อมเอกสารประกอบ)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางศศิธร ทองโชติ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมอาชีพโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ ที่มีผลต่อการยกระดับผู้เรียน โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี2. การประเมินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ)

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่
1) นางพัชรา ดีหล้า โรงเรียนวัดปรังกาสีสพป.กาญจนบุรี เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือ โรงเรียนวัดปรังกาสีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 2. การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดปรังกาสีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3)

2) นางจำเริญ สีมารัตน์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล)

3) นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านปะหละ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านปะหละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านปะหละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2)

4) นายประจวบ อินทรโชติโรงเรียนทวีธาภิเศก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน
โรงเรียนทวีธาภิเศก พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน)

5) นายบรรจบ ภูโสดา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม)

6) นายประภาส พริพลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.กรุงเทพมหานครเขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาธารณะและมีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

7) นางสาวสวรรค์ สมสาย โรงเรียนบ้านคลอง 1 สพป.นครนายก (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านคลอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 2. รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา 2562 – 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก) 

8) นางปนัดดา มักสัมพันธุ์โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม.ฉะเชิงเทรา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2563)

9) นายแดนไพร สีมาคาม โรงเรียนบ้านขาม สพป.สกลนคร เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ 6A โรงเรียนบ้านขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 2. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3)


10) นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ (ผลงานทางวิชาการ คือ   1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีส่วนร่วม
ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบ 2. การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ โดนัลด์แอลเคิร์กแพทริก (Donald L. Kirkpatrick) พร้อมเอกสารประกอบ)


หลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1) นายประทุม ฉ่ำโสฬส วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PCSCDE สำหรับการศึกษา วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า รหัสวิชา 3105 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี รหัสวิชา 3105 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2557 พร้อมเอกสารประกอบ) 

2) นายธีระพล บุญธรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนงาน วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101 - 2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 พร้อมเอกสารประกอบ)

3) นายวราพงศ์ บัวจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101 – 2009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2. หนังสือเรียนวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น รหัสวิชา 20101 – 2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาช่างยนต์)

4) นางวลัยรัตน์ สายสุธนาวิชญ์ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเอกสารประกอบ) 

5) นายวารินยา ขันศิลา วิทยาลัยเทคนิคเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การสร้างชุดการสอนวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 3100 - 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 สาขาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ 2.รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาวัดละเอียดรหัสวิชา 2102 - 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ) หลักเกณฑ์ฯ ว 9/2564 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1) นางสุเพ็ญ วงค์เทพ โรงเรียนบ้านแม่ปางสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ชนิดและหน้าที่ของคำไทย)

2) นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม.สกลนคร (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื่องการสร้างคำ ในภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD)

3) นางสาวเรวดีเพ็ญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์สพม.สุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SMILE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)

4) นายผาสุข ไชยสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 20100 – 1002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล)

5) นางเมธาวี อู่เงิน โรงเรียนหัวหิน สพม.ประจวบคีรีขันธ์(ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)หลักเกณฑ์ฯ ว 10/2564 เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1) นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) สพป.ตราด (ผลงานทางวิชาการ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของโรงเรียนบ้านเปร็ดใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด)

2) นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข)

3) นายสรายุทธ เกษรพรหม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม) 

4) นายสมศักดิ์แสวงการ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาบันได 9 ขั้นเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิผล
การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก)

5) นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์โรงเรียนคงคาราม สพม.เพชรบุรี(ผลงานทางวิชาการ คือรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี)หลักเกณฑ์ฯ ว 11/2564 เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
ได้แก่ นางสาววนิดา สิมพล สพป.เลย เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยร่วมกับการนิเทศแบบชี้แนะ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทางการศึกษา)หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2564 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
ได้แก่ นายถาวร เวชจันทร์สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช)

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางนัยนา ตันเจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย AIS Model ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
  • 05 ก.ค. 2567 เวลา 11:18 น.
  • 5,681

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^