LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567

  • 23 มิ.ย. 2567 เวลา 19:46 น.
  • 3,626
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร จำนวน 8 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ
   สาขาวิชาเอก
   1.1 กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 ตำแหน่ง
   1.2 กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
   1.3 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง
   1.4 กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง
   1.5 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
   1.6 กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง
   1.7 กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
   1.8 กลุ่มวิชาเอกคหกรรม (สาขาเสื้อผ้า และการแต่งกาย) 1 ตำแหน่ง 

2. อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

3. คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   3.1 ปฏิบัติหน้าที่งานสอน
   3.2 ปฏิบัติหน้าที่ครูหอนอน
   3.3 ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
- ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
4.2.1 วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.2.2 วิชาเอกการคอมพิวเตอร์
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.2.3 วิชาเอกการภาษาไทย
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาเอกภาษาไทย
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.2.4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.2.5 วิชาเอกคณิตศาสตร์
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.2.6 วิชาเอกสังคมศึกษา
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.2.7 วิชาเอกปฐมวัย
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาปฐมวัย
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

4.2.8 วิชาเอกคหกรรม (สาขาเสื้อผ้า และการแต่งกาย)
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จบการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัครได้ สาขาวิชาเอกคหกรรม(เสื้อผ้า และการแต่งการ)
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

5. การรับสมัคร
2.0 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 25'66 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือ ติอต่อสอบถามได้ที่ (087 -9391590) (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 23 มิ.ย. 2567 เวลา 19:46 น.
  • 3,626

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^