LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 16 มิ.ย. 2567 เวลา 15:05 น.
  • 13,855
โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสามโคก

ประกาศโรงเรียนสามโคก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

ด้วยโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูช่วยสอน (จ้างจากเงินรายได้สะสมของโรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) ทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 4 สาขาวิชา 10 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหา
1.1 ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ทำหน้าที่ครูผู้สอน
1.1.1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน

1.1.2 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,00 บาท/เดือน

1.1.3 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน

1.1.4 สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.6 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรคพ.ศ. 2549
2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรีอองค์การระหว่างประเทศ
2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ
4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน
4.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสามโคก หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.samkhok.ac.th ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
 
  • 16 มิ.ย. 2567 เวลา 15:05 น.
  • 13,855

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^