LASTEST NEWS

13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู 13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ตั้งแต่ 10-16 ก.ค.2567 13 ก.ค. 2567สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง วุฒิม.3 / ม.6 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 10,430 บาท ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 12 ก.ค. 2567“คุรุสภา” ลงดาบผอ.รร.จ.ลพบุรีหื่น ชงพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 11 ก.ค. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 6 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 กรกฎาคม 2567 11 ก.ค. 2567เรียกรอบ 2 สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 24 ก.ค.2567 11 ก.ค. 2567สพฐ. ไม่เอาไว้ ใช้มาตรการเด็ดขาด ผอ.รร. อนาจารนักเรียน หากผิดจริง ปลดออก-ไล่ออก เท่านั้น!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 17 - 21 มิ.ย.2567

  • 05 มิ.ย. 2567 เวลา 19:34 น.
  • 3,897
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 17 - 21 มิ.ย.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 17 - 21 มิ.ย.2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
รับสมัคร :    พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน การบัญชี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้
เป็นอย่างดี
3. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามความจำเป็นของหน่วยงานได้
4. เป็นผู้ที่มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี
5. มุ่งเน้นความถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ และการจัดเก็บข้อมูลและสถิติมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานสารบรรณ งานบุคลากร งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานประชุม และงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบุคลากร งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้นไป
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และแจ้งเวียนมติการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดความร่วมมือ
1.5 ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ขอรับบริการ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยมีการพัฒนางาน
ในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
2.2 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
วิธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. ประสบการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :    1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567


รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 05 มิ.ย. 2567 เวลา 19:34 น.
  • 3,897

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^