LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

ด่วน !! วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566

  • 02 ต.ค. 2566 เวลา 17:46 น.
  • 10,543
ด่วน !! วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 26 อัตรา

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1020/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด และสถานศึกษาที่เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการเงิน) ในการสั่งจ้างและเลิกจ้างครูพิเศษสอนด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ดังนี้

1. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 5 อัตรา
2. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา
3. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 อัตรา
4. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
5. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
6. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา
7. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา
8. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
9. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    - ครูพิเศษสอนวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
10. ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
    - ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    - ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
1.1 เพศ ชาย หรือ หญิง
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
1.3 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
1.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
1.7 ผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สาขาวิชาช่างยนต์
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/ทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล

2.2 สาขาวิชาช่างกลโรงาน และสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์เขียนแบบ) เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหการเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกส/ริศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีแม่พิมพ์/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)

2.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อม

2.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า/วิศวกรรมฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์

2.5 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

2.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป์โยธา)/ทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/ทคโนโลยีการก่อสร้าง
2.7 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

2.8 สาขาวิชาการบัญชี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

2.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอนวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ศึกษา/จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.10 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล/การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดผลและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/สถิติศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ/สถิติคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์-ชีวะ/คณิตศาสตร์-เคมี/คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ/คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. อัตราค่าจ้าง
3.1 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท
3.2 วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท

4. ระยะเวลาในการจ้าง
สิ้นสุดการจ้าง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ร.บ.) และประกาศนียบัตร จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (กรณีเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 16.00 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 02 ต.ค. 2566 เวลา 17:46 น.
  • 10,543

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^