LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2566ศธ.สรุปความเห็น 85.22% ต้องการเปลี่ยนให้ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็นชุดพละ/ชุดนักเรียน หมวก+ผ้าผูกคอ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด! ที่ ศธ 04002/ว5519 เรื่อง การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 09 ธ.ค. 2566สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 7018 การปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากร 38ค.(2) 09 ธ.ค. 2566สพฐ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010 / ว 3419 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เรื่อง แนวทางการมอบหมายการบ้าน 08 ธ.ค. 2566โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2566  08 ธ.ค. 2566โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ประกาศรับครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา 08 ธ.ค. 2566ครูไทย 7.2 แสนคน เป็นหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท 08 ธ.ค. 2566สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 07 ธ.ค. 2566สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 17 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 07 ธ.ค. 2566“เสมา1”เตรียมแจกของขวัญปีใหม่ให้ครู-นร.-ผู้ปกครอง

ด่วนที่สุด สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา

  • 26 ก.ย. 2566 เวลา 10:26 น.
  • 13,492
ด่วนที่สุด สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการเปิดสอบ รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5247 เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 25 กันยายน 2566

เรื่อง ประกาศรายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง 1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3619 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2466
2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3748 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2466
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 19 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2466

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2466 จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเสนอรายขื่อสถานศึกษาที่จะกําหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยความเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ยกเว้นสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กําหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
 
ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 โทร. 0 2288 4662
รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5247 เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 25 กันยายน 2566


 
  • 26 ก.ย. 2566 เวลา 10:26 น.
  • 13,492

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^