LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,530-15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 พ.ค.2566

  • 09 พ.ค. 2566 เวลา 15:47 น.
  • 8,862
โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,530-15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 พ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,530-15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 พ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนหนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองเรือวิทยา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้นักเรียนเกิดมาตรฐานที่รัฐจัดให้ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
   ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
   ค่าจ้าง 15,000 บาท/ เดือน
   ระยะเวลาจ้าง 18 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567
   ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
   ค่าจ้าง 12,530 บาท/ เดือน
   ระยะเวลาจ้าง 18 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567
   รายละเอียดการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.5 ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.6 ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.8 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นนักบวช นักพรต หรือผู้ทรงศีล
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป หรือปริญญาที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ก.ค.ศ.กำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาเปิดรับสมัคร
3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา (ถ้ามี) กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาอกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ

4. การรับสมัคร
   วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 043- 294332
  • 09 พ.ค. 2566 เวลา 15:47 น.
  • 8,862

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <