LASTEST NEWS

17 ก.ค. 2567ศธ.ฟัน “อาญา-วินัย-ยกเลิกตั๋วครู” พวกอนาจารเด็ก 17 ก.ค. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 26 กรกฎาคม 2567 17 ก.ค. 2567ยินดีด้วยครับ! สพป.หนองคาย เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 57 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 17 ก.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 16 ก.ค. 2567โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 16 ก.ค. 2567ที่ ศธ 04009/ว 4382 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การดำเนินการให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 16 ก.ค. 2567ไล่ออกไม่พอดำเนินคดีอาญา 3 อาจารย์ ม.ขอนแก่น ซื้อขายผลงานวิจัย 16 ก.ค. 2567สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 จำนวน 46 อัตรา รายงานตัว 23 กรกฎาคม 2567 16 ก.ค. 2567สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 52 อัตรา - รายงานตัว 23 กรกฎาคม 2567 16 ก.ค. 2567ท้องถิ่น ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งข่าวคืบหน้า การเปิดสอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2567 ในตำแหน่งที่ว่าง

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-16 พ.ค.2566

  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 15:05 น.
  • 7,384
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-16 พ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-16 พ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ประกาศโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
จำนวน 2 อัตรา
1) ตำแหน่งที่รับสมัคร
     1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
     2. ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ (ธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา

2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
     1. ชาย หรือ หญิง มีสัญชาติไทย
     2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาที่สมัครตามประกาศนี้
     3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
     4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีหนี้สินรุงรัง
     5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     6. สุขภาพแข็งแรงไม่เสพและดื่มของมึนเมา ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
     7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

     8. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
     9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
     10. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     11. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     13. ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
     14. ไม่เป็นผู้เคนรับโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     15. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะการกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น
     16. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้สอน
     1. ความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความเสียสละเวลา
     2. สามารถให้การอบรมดูแลนักเรียนตามหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน
     3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
     4. มีไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์
     5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     6. เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร
     7. มีจิตวิทยาในการดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี
     8. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3) ค่าตอบแทน 15,000บาท/เดือน

4) เอกสารและหลักฐานที่ยื่นในวันรับสมัคร
     1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 2 รูป
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) กรณีเป็นชาย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
     3. หนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่จะสมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
     4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
     5. หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ ความสามารถจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาหรือนายจ้างปัจจุบันมาด้วย
     6. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

5. กำหนดวันและสถานที่รับสมัคร
     - วันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
     - สถานที่รับสมัครกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ์ โทร 02-3474166
  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 15:05 น.
  • 7,384

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^