LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค.2566

  • 05 พ.ค. 2566 เวลา 08:13 น.
  • 6,937
โรงเรียนสตรีอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสตรีอ่างทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ประกาศโรงเรียนสตรีอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสตรีอ่างทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโรงเรียนสตรีอ่างทอง จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
    1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ( อัตราเงินเดือน 11,680 บาท)
    1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา ( อัตราเงินเดือน 11,680 บาท)
        ประกอบด้วย
         - เจ้าหน้าที่สำนักงาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
         - เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
    1.3 ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา ( อัตราเงินเดือน 9,500 บาท)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           1) มีสัญชาติไทย/สุขภาพแข็งแรง
           2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
           3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
           4) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
           5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
           6) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           2.2.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
                     - มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
                     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
                     - เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     - เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทนใบประกอบวิชาชีพครู
                     - มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนชาวต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม
                     - สามารถสอนร่วมและประสานงานกับครูผู้สอนชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว
                     - สามารถจัดทำงานเอกสารเกี่ยวกับครูผู้สอนชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           2.2.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                     - มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
                     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
                     - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ชุดคำสั่ง Microsoft office ,งานกราฟฟิกดีไซน์
                     - มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษฯ ผ่านช่องทางFacebook, Tiktok, Instagram เป็นต้น
                     - มีทักษะด้านการดูแลสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เบื้องต้น
           2.2.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
                     - มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
                     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
                     - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ชุดคำสั่ง Microsoft office
                     - มีทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ และสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           2.2.4 ตำแหน่ง แม่บ้าน
                     - มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
                     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
                     - สามารถปฏิบัติงานดูแลความสะอาด อาคารเรียน ชั้นเรียน และพื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียน
                     - สามารถทำงานในวันหยุดได้ตามโอกาสต่าง ๆ

3. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    2) สำเนาทะเบียนบ้าน
    3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    4) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาตรงตามประกาศรับสมัคร
    5) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
    6) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทนใบประกอบวิชาชีพ

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
    โรงเรียนสตรีอ่างทอง จะดำเนินการคัดเลือกโดยทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือภาคปฏิบัติ

5. วันเวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่ห้องงบประมาณและบุคลากร อาคาร 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ระหว่างวันที่ 4  - 8 พฤษภาคม 2566
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารในใบรับสมัครให้ชัดเจน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้สมัครรายนั้น โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
  • 05 พ.ค. 2566 เวลา 08:13 น.
  • 6,937

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^