LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2566

  • 22 เม.ย. 2566 เวลา 20:15 น.
  • 9,771
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และหนังสือคณะกรรมการบริทารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/119 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    2) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา
    3) ตำแหน่งเลขที่
         -  7698 กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง สังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง
         -  7715 กศน.ตำบลโพรงจระเข้ (ศรช.บ้านโพรงจระเข้) สังกัด  กศน.อำเภอย่านตาขาว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านวางแผน (P) สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลบริบทตำบลที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบการวางแผนจุลภาคอย่างมีคุณภาพ การจัดทำแผนการชุมชน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำตำบล ประจำปีงบประมาณบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล กศน.ตำบล

ด้านดำเนินการ (D) นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแผนการเรียนรู้รายชุมชนไปสู่การปฏิบัติโดย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แผนการเรียนรายบุคคล(ทำหน้าที่ครูประจำกลุ่ม) จัดและส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจัดการเรียนรู้ ในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยประจำตำบล และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตประจำตำบล โดยยึดหลักการ กศน.ตำบล เป็นฐาน

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C) พิจารณาจำนวนร้อยละผู้จบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนและผู้รับบริการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A) สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนินการ นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เห็นว่าต้องปรับปรุง และพัฒนา โดยให้มีแนวทางพัฒนาปรับปรุงที่ชัดเจน มีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย 1 ผลงาน

2. ค่าตอบแทน 18,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256.
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
3.1 สิทธิเกี่ยวกับการลา
3.2 สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
3.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3.4 สิทธิอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด

4. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และอยู่ในลำดับที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ จะทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานไม่เกิน 1 ปีก่อน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด และเมื่อครบ 1 ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จึงจะต่อสัญญาจ้างได้ คราวละไม่เกิน 4 ปี และการต่อสัญญาจ้างต้องขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 (30 กันยายน 2567)

5. คุณสมบัติทั่วไป
5.1 มีสัญชาติไทย
5.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
5.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นๆ หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
5.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
5.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
5.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
5.14 สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่รับสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าผลการเลือกสรรเป็นโมฆะ และจะเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย

6. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
6.1 ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งครู กศน.ตำบล ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิตตามที่ ก.ค.ศ. หรือคุรุสภาให้การรับรอง
6.2 กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น ครู กศน.ตำบลได้

7. การรับสมัคร
7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2566 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0 7521 8440
  • 22 เม.ย. 2566 เวลา 20:15 น.
  • 9,771

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <