LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง 

(ขยายเวลารับสมัคร) โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่ 11-22 เมษายน 2566

  • 11 เม.ย. 2566 เวลา 09:13 น.
  • 1,403
(ขยายเวลารับสมัคร) โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่ 11-22 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(ขยายเวลารับสมัคร) โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ตั้งแต่ 11-22 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

          ตามที่โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีประกาศ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน  ไปแล้วนั้น

          เพื่อให้มีการรับสมัครคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม เนื่องจากมีผู้มาสมัครคัดเลือกมีจำนวนน้อย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้น จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 2 เมษายน 2566 ขยายเวลารับสมัครเป็นวันที่ 11 - 22 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารน้อมเกล้า โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครให้ยึดตามหลักเกณฑ์ตามประกาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน

          ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 
 
(นางน้ำผึ้ง   จันเจริญ)    
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม         
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน 
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    วิชาเอกภาษาจีน
          อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา
          ค่าตอบแทน    9,000  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)
          ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
          2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
          2.1.9 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ทางการศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
          2.2.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
          2.2.3 มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งคุรุสภาออกให้
          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

3.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการชั้น 2 อาคารน้อมเกล้าฯ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่  11-22 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30–15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0-847-779-524  ครูวนิดา  วัฒนินทร , 0-849-515-920 ครูกนกพิชญ์  พันธุ์เขตกิจ ครูกลุ่มบริหารงานบุคคล

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
     4.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่ ห้องธุรการ/งานบริหารบุคคล โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
     4.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
     4.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
     4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
     4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน 
     4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) 
     4.7 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
     4.8 ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 

5.  การยื่นใบสมัคร
     5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ตามวันเวลาที่กำหนด 
     5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ที่ facebook รร. ผาเมืองวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  • 11 เม.ย. 2566 เวลา 09:13 น.
  • 1,403

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <