LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพป.อ่างทอง 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อำนาจเจริญ - ผลย้ายครู 2566 สพป.อำนาจเจริญ 30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน  

  • 27 มี.ค. 2566 เวลา 22:02 น.
  • 9,267
โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน  

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน  2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง

ประกาศโรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง
เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง

ด้วยโรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง  จำนวน  6  อัตรา 

เนื่องจากผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวยังไม่ครบตามที่ประกาศ เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนบดินทรวิเทศ-ศึกษาบ้านฉาง ออกไปอีก 8 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึง 5 เมษายน  2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน  1  อัตรา
1.2 ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา
1.3 ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน  1  อัตรา
1.4 ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน  1  อัตรา
1.5 ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา
1.6 ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  1  อัตรา

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 23 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
3.1 ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย
      1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วิชาเอกภาษาไทย)
      2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ท. กำหนด
      3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือกำลังขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3.2 ครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
      1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
      2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ท. กำหนด
      3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือกำลังขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3.3 ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
      1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
      2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ท. กำหนด
      3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือกำลังขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3.4 ครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา
      1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วิชาเอกสังคมศึกษา)
      2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ท. กำหนด
      3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือกำลังขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3.5 ครูจ้างสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
      1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
      2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ท. กำหนด
      3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือกำลังขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3.6 พนักงานจ้างทั่วไป    
      1. มีความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 
      2. รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น

4.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
4.1 ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย
      - ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.2 ครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
      - ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.3 ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
      - ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.4 ครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา
      - ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.5 ครูจ้างสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
      - ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาออกแบบและเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.6 พนักงานจ้างทั่วไป 
      - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. ค่าตอบแทน
5.1 ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย    
      -ได้รับค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนจำนวนทั้งสิ้น 75,250.00 บาท  
        (5 งวด เดือนละ  15,050.- บาท)
5.2 ครูจ้างสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์    
      -ได้รับค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนจำนวนทั้งสิ้น 75,250.00 บาท  
        (5 งวด เดือนละ  15,050.- บาท)
5.3 ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ    
      -ได้รับค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนจำนวนทั้งสิ้น 75,250.00 บาท  
        (5 งวด เดือนละ  15,050.- บาท)
5.4 ครูจ้างสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์    
      -ได้รับค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนจำนวนทั้งสิ้น 75,250.00 บาท  
        (5 งวด เดือนละ  15,050.- บาท)
5.5 ครูจ้างสอน วิชาเอกสังคมศึกษา    
      -ได้รับค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนจำนวนทั้งสิ้น 75,250.00 บาท  
        (5 งวด เดือนละ  15,050.- บาท)
5.6 พนักงานจ้างทั่วไป    
      -ได้รับค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนจำนวนทั้งสิ้น 45,000.00 บาท 
        (5 งวด เดือนละ  9,000.- บาท)

 6. กำหนดระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณหรือระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณที่จ้าง (ปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป)

7. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
7.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  2   รูป
7.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  2   ฉบับ
7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2   ฉบับ
7.4 ใบรับรองแพทย์แผนปริญญาบัตร ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด    
ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน  1  ฉบับ    
7.5 สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้จบการศึกษาตรงตามคุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ  จำนวน  1   ฉบับ
7.6 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1   ฉบับ
7.7 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน  1   ฉบับ
7.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน/หรือผ่านการฝึกงาน (ถ้ามี) จำนวน  1   ฉบับ  

8. วันเวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
      ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึง 5 เมษายน  2566 ณ โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081- 663 9059
  • 27 มี.ค. 2566 เวลา 22:02 น.
  • 9,267

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <