LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มี.ค.2566

  • 16 มี.ค. 2566 เวลา 21:25 น.
  • 7,514
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มี.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งครูผู้สอนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
   1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
          1.1.1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
          1.1.2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
          1.1.3 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
        ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  1.3 สิทธิประโยชน์
        คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่3) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศ พ.ศ.2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561

        อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

  1.4 ระยะเวลาการจ้าง
        นับแต่วันทำสัญญาจ้าง(เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ขุมพร แล้ว) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานกำหนด

  1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน
        1.5.1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
        1.5.2 ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกนาฎศิลป์ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา อำเภอเคียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
        1.5.3 ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรียาภัย 2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

3 .การรับสมัคร
  3.1 วัน เวลา และการรับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้สมัครทางเว็บไชต์ http://www.spmsnicpn.go.th ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566

  3.2 เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
        (1) ใบสมัคร
        (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
        (3) สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
        (4) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
        (5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน สำหรับการสมัครตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกนาฎศิลป์และกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา (ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ)
        (6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
        (7) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
        (8) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 1 ฉบับ
        (9) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด43) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
        สำหรับเอกสารลำดับที่ 1-9 พร้อมฉบับจริง ให้นำไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับหลักฐานการสมัครเพื่อยืนยันอีกครั้งก่อนเข้าห้องสอบในวันสอบ

   3.3 ขั้นตอนการสมัคร
        ขั้นตอนที่ 1 สมัครเข้ารับการสรรหาผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
        ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลผู้สมัครในโปรแกรมรับสมัคร http:/vww.spmsnicpn.go.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
        ขั้นตอนที่ 3 ให้ปริ้นใบสมัคร ที่ถูกส่งไปยัง E-mail ของท่าน และลงลายมือซื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย (Print ภาพสีเท่านั้น)
        ขั้นตอนที่ 4 ให้ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สพม.สฎ.ชพ (เงินฝากไม่มีรายตัว) เลขที่บัญชี 807 6 083 168
        ขั้นตอนที่ 5 ให้ผู้สมัครสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF แยกไว้
             1.ไฟล์ใบสมัคร
             2.ไฟล์ใบปริญญาบัตร
             3.ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
             4.ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศรู (สำหรับตำแหน่งครูผู้สอน)
             5.ไฟล์บัตรประจำตัวประชาชน
             6.ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน
             7.ไฟล์เอกสารการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ
             8.ไฟล์เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
             (เอกสารประกอบการสมัคทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับก่อนสแกนเอกสาร)
             ขั้นตอนที่ 6 เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว 
 ให้ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครขอท่านแล้ว upoad เข้าระบบการสมัคร และกำหนดหัวเรื่อง ใน E-mail เป็นเลขประจำตัวสอบตามด้วยชื่อ-สกุล ส่งไปที่ E-mail : recruit@spmsnicpn.go.th

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 077 288 801
2. นางลำยอง ทองเสน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
3. นางสาวจุรีรัตน์ ไกรวงศ์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบออนไลน์

   3.4 ค่าธรรมเนียมในการสอบ
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จะเก็บค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นการยกเลิกการสอบในครั้งนี้เท่านั้น
  • 16 มี.ค. 2566 เวลา 21:25 น.
  • 7,514

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^