LASTEST NEWS

22 มี.ค. 2566มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิก กบข.ออมเพิ่มได้สูงสุด 30% ของเงินเดือน เริ่ม 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 22 มี.ค. 2566สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มี.ค.66 22 มี.ค. 2566การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 22 มี.ค. 2566ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566ว10/2566 แนวปฏิบัติการขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566คุรุสภาย้ำ “ออก-ต่อ” ตั๋วครูตามข้อบังคับใหม่ !!! ต้องผ่านลักษณะต้องห้าม 22 มี.ค. 2566ผู้ค้ำเงินกู้ลุ้น !!! ศธ.หาทางอุ้มไม่ต้องรับภาระหนี้สินทั้งก้อน 22 มี.ค. 2566ยกเครื่อง ผู้ประเมินภายนอก ‘สมศ.’ หวังสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษา 22 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 22 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566

  • 05 ก.พ. 2566 เวลา 01:44 น.
  • 38,964
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

ประกาศเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
เป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วยเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
2.1 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
2.2 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
2.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ ก.ค.ศ รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียนพัฒนาผู้เรียนการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเองและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้
3.1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
3.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1.4 เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
3.1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวขี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
3.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน
3.2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
3.2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
3.3 ด้านการพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไข เพิ่มเติม
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
(1 ) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 4 ข.(4)(6)(7)8)8)(10) หรือ (11) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม(8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสีในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุมการลงมติให้กระทำโดยลับพรรคการเมือง

ผู้ที่สมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด เป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2564 คือ
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
ทั้งนี้ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
4.2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิซาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่กจ. กท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
4.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
* ในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด ปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใดรับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพิกถอนคำสั่งนั้นโดยพลันและจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ทั้งสิ้น
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตั้งแต่ วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 076-421750
  • 05 ก.พ. 2566 เวลา 01:44 น.
  • 38,964

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^