LASTEST NEWS

19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566 18 มี.ค. 2566โรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) รับสมัครครูผู้สอน 4 วิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านโคกมน รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 7,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-4 ม.ค.2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • 30 ธ.ค. 2565 เวลา 11:58 น.
  • 1,761
โรงเรียนบ้านโคกมน รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 7,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-4 ม.ค.2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านโคกมน รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 7,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-4 ม.ค.2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านโคกมน

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกมน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านโคกมน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
        2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
                1. มีสัญชาติไทย
                2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
                3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
                5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
                7. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        2.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์
        2.2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านโคกมน หรือดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกมน ระหว่างวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ติดต่อสอบถาม โทร 0945699899

รายละเอียดเพิ่มเติม
   - ประกาศรับสมัคร
  • 30 ธ.ค. 2565 เวลา 11:58 น.
  • 1,761

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^