LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

สพป.ลำปาง เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565

  • 25 ธ.ค. 2565 เวลา 19:09 น.
  • 8,913
สพป.ลำปาง เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ลำปาง เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ลำปาง เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 14009/ว 4608 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 256- เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
    1.2 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
    1.3 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
          1.3.1 เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          1.3.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          1.3.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          1.3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. อัตราว่าง จำนวน 9 อัตรา
    2.1 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย (รหัส 01) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
          -โรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอเถิน
    2.2 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา (รหัส 12) จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
          - โรงเรียนวัดสาแล อำเภอเสริมงาม
          - โรงเรียนบ้านนาบง อำเภอแม่ทะ
    2.3 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (รหัส 13) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
          -โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อำเภอเสริมงาม
    2.4 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (รหัส 04) จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
          -โรงเรียนบ้านจอมปิง อำเภอเกาะคา
          - โรงเรียนบ้านทุ่งต่ำ อำเภอเสริมงาม
    2.5 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย (รหัส 15) จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
          -โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก
          -โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม
    2.6 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา (รหัส 06) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
          - โรงเรียนบ้านแควใต้ อำเภอเกาะคา

3. ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

4. ระยะเวลาการจ้าง
    นับแต่วันทำสัญญาจ้าง (เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 แล้ว) ให้เป็นไปตามสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

5. สิทธิประโยชน์
    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

6. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรฐาน 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และตรงตามวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
    3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร

7. การรับสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.lpg2.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นยกเลิกการสอบในครั้งนี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
   - ประกาศรับสมัคร
 
  • 25 ธ.ค. 2565 เวลา 19:09 น.
  • 8,913

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^