LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งครู ปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2566โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน   27 มี.ค. 2566เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา 27 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ สมัครปี 2565 สอบปี พ.ศ.2566 27 มี.ค. 2566บัญชีนักวิชาการศึกษาฯ สังกัดกศน. ได้เฮ !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งการคัดเลือกจากผู้ขึ้นบัญชีไปบรรจุ 33 อัตรา 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว!!! ผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เช็กรายชื่อที่นี่ 27 มี.ค. 2566วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครู 2 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000.-บาท (ไม่จำเป็นต 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก'

(เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู 10 อัตรา สมัครบัดนี้-16 ม.ค.2566

  • 21 ธ.ค. 2565 เวลา 22:29 น.
  • 5,826
(เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู 10 อัตรา สมัครบัดนี้-16 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู 10 อัตรา สมัครบัดนี้-16 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐมีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สายวิชาการของโรงเรียน จํานวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- สามารถทํางานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับโรงเรียน

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ตําแหน่งที่ 1 ครูสอนวิชาฟิสิกส์จํานวน 2 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หากมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแมคคาทรอนิกส์ หรือการทําวิจัยด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งที่ 2 ครูสอนวิชาเคมีจํานวน 3 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
- สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 1 อัตรา
- สาขาเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 1 อัตรา
- สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 1 อัตรา
- หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตําแหน่งที่ 3 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสถิติหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยในด้านคณิตศาสตร์ที่เน้น mathematical modeling หรือ เกี่ยวข้องกับ computer science หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถใช้โปรแกรมการคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตําแหน่งที่ 4 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
- ต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความรู้และความชํานาญในการเขียนโปรแกรม การจัดการระบบฐานข้อมูล
- ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมและสามารถสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้
- หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น Machine learning, AI,Data science หรือ การประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งที่ 5 ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตําแหน่งที่ 6 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนนหรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือเทียบเท่าทุกตําแหน่ง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป และระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ขึ้นไป
- ตําแหน่งที่ 1- 5 มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า
- สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 อนึ่ง หากผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกตําแหน่งที่ 1 – 5 อยู่ระหว่างการรอผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดข้างต้น โรงเรียนจะพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและหากผ่านการคัดเลือก โรงเรียนทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างสัญญารายปีก่อนและเมื่อมีผลการสอบตามเกณฑ์ข้างต้นแล้วและมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม โรงเรียนจึงจะบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

2. การรับสมัคร
2.1 กําหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทางเท่านั้น คือ (1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems)ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เลขที่ 364 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี459-0-47124-8) จํานวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr@mwit.ac.th

3. อัตราเงินเดือนขั้นต้นและประโยชน์ตอบแทน
3.1 เงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิการศึกษา
- เจ้าหน้าที่สายวิชาการอัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,000 บาท ระดับปริญญาเอก 35,000 บาท
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครมาก่อนอาจได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์ตามระเบียบของโรงเรียน
3.2 ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับนอกจากเงินเดือน
(1) เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน
(2) ค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรจํานวนไม่เกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน ส่วนบิดา มารดา ของเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียน
แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทําประกันสุขภาพคนละไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน
(5) สิทธิ์ในการลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยและการลาอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  - ใบสมัครงาน
  • 21 ธ.ค. 2565 เวลา 22:29 น.
  • 5,826

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^