LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งครู ปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2566โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน   27 มี.ค. 2566เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา 27 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ สมัครปี 2565 สอบปี พ.ศ.2566 27 มี.ค. 2566บัญชีนักวิชาการศึกษาฯ สังกัดกศน. ได้เฮ !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งการคัดเลือกจากผู้ขึ้นบัญชีไปบรรจุ 33 อัตรา 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว!!! ผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เช็กรายชื่อที่นี่ 27 มี.ค. 2566วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครู 2 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000.-บาท (ไม่จำเป็นต 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก'

โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 16 ธ.ค. 2565 เวลา 20:30 น.
  • 1,608
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

ประกาศโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)

ด้วยโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เงินอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  1120/2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม  2560  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
    สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  1  อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 54  แห่งพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุ 
     2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช      
          
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    
4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     4.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)    จำนวน  1  ฉบับ
     4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 
     4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  1  รูป 
     4.7  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  

5.  การยื่นใบสมัคร
     5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา และกรอกรายละเอียดในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร
     5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ  หากตรวจพบภายหลังว่าใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ จะถือเป็นโมฆะทุกกรณี ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
 
  • 16 ธ.ค. 2565 เวลา 20:30 น.
  • 1,608

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^