LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งครู ปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2566โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน   27 มี.ค. 2566เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา 27 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ สมัครปี 2565 สอบปี พ.ศ.2566 27 มี.ค. 2566บัญชีนักวิชาการศึกษาฯ สังกัดกศน. ได้เฮ !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งการคัดเลือกจากผู้ขึ้นบัญชีไปบรรจุ 33 อัตรา 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว!!! ผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เช็กรายชื่อที่นี่ 27 มี.ค. 2566วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครู 2 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000.-บาท (ไม่จำเป็นต 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก'

โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 13 ธ.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 1,907
โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ประกาศโรงเรียนวัดบัวขวัญ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
( งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)

ด้วยโรงเรียนวัดบัวขวัญ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครครูอัตราจ้าง
- ปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย

- วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย และปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566 (ต่อสัญญาเป็นรายปี)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   1. มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง
   2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าที่ในพรรคการเมือง
   6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
    ตําแหน่งครูผู้สอน
    - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ศ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน
    - สามารถสอนระดับชั้นและสอนระดับปฐมวัยได้ และประถมศึกษาได้ทุกวิชา

4. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดบัวขวัญ หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ เพจ โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 13 ธ.ค. 2565 เวลา 21:29 น.
  • 1,907

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^