LASTEST NEWS

01 ก.พ. 2566มาแล้ว!! ร่าง กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 01 ก.พ. 2566ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566 01 ก.พ. 2566บุรีรัมย์ ให้กศจ.มหาสารคาม ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 26 อัตรา 31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7 ธ.ค.2565

  • 27 พ.ย. 2565 เวลา 19:40 น.
  • 1,293
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7 ธ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7 ธ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ)
ครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุนในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ด้วยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีน
เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา 
1.2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
1.2.1 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุน
1.3.1 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
1.3.2 นักการ 2 อัตรา
(รายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง)

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นเพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 ดังนั้น
      2.1.1 มีสัญชาติไทย
      2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
      2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่ป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้
               2.1.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ ปรากฎอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม
               2.1.4.2 วัณโรคในระยะติดต่อ
               2.1.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจ
               2.1.4.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
               2.1.4.5 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
      2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
      2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
      2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
Advertisement

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามตำแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้าย) ประกาศโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง) สำหรับพระภิกษุหรือสามณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่ อเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณโรงเรียอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 3861 3428 ต่อ 702 และ 082 - 3360718

รายละเอียดเพิ่มเติม
  >> ประกาศรับสมัคร
  • 27 พ.ย. 2565 เวลา 19:40 น.
  • 1,293

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^