LASTEST NEWS

27 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 27 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 27 พ.ย. 2565สพฐ.ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 151 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2565  

  • 22 พ.ย. 2565 เวลา 22:01 น.
  • 767
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2565  

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2565  
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

 ประกาศโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ด้วยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จากเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559ลงวันที่ 28 กันยายน 2559  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว     ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา
          อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
    2.1  คุณสมบัติทั่วไป
          ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณ์ต้องห้าม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้    
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          (5) กรณีผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
          (6) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          (8) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ
    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
          (1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชา
          กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
     - คอมพิวเตอร์
     - คอมพิวเตอร์ศึกษา
     - วิทยาการคอมพิวเตอร์
     - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     - วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
     - อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
     - ธุรกิจคอมพิวเตอร์
     - เทคโนโลยีและสารสนเทศ
     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     - เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
     - เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
     - สารสนเทศศึกษา
     - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
     - ระบบสารสนเทศ
     - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม ข้อ 1 ถึงข้อ 17
     - วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ หน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา หากไม่มีผู้มีคุณสมบัติตาม (2) สามารถรับสมัครผู้จบการศึกษาปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

3. วิธีการสมัครสอบแข่งขัน
     3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ให้ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2565  ในวันและเวลาราชการ      

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 - ไฟล์แนบประกาศรับสมัคร
  • 22 พ.ย. 2565 เวลา 22:01 น.
  • 767

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^