LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2565ด่วนที่สุด ! เปิดสอบครู กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565 29 พ.ย. 2565สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ทุนโครงการ สควค.มาแล้ว !! มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร เรียนตรี ควบโท จบแล้วบรรจุเป็นครู 29 พ.ย. 2565(29 พ.ย.65) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อัปเดทข่าว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ 29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ 28 พ.ย. 2565สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - รายงานตัว 1 ธ.ค.2565 28 พ.ย. 2565หวั่น รร.สพฐ.รับเด็กปี 66 กระทบโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565

  • 17 พ.ย. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 596
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000.-บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
    คุณสมบัติทั่วไป
       1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี
       2) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
       3) ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
       4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
       5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       6) ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
       1) ปฏิบัติงานสอนวิชาดนตรี
       2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       3) จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
       4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
       5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
       6) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
       7) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
       9) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
   1) สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   2) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ใบ
   5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
   6) อื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน

4. กำหนดการรับสมัครสถานที่รับสมัคร
   1) รับสมัครในระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
   2) สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

6. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
   วัน เวลาที่สอบคัดเลือกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
   1) สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
   2) สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

7. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
   ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

8. การรายงานตัว
   ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

9. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
   1) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (ร้ายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
   2) เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 1
   3) ในกรณีที่ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ผู้ว่าจ้างสามารถไม่ทำสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง


รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 - ไฟล์แนบประกาศรับสมัคร
  • 17 พ.ย. 2565 เวลา 22:44 น.
  • 596

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^