LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2565ด่วนที่สุด ! เปิดสอบครู กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565 29 พ.ย. 2565สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ทุนโครงการ สควค.มาแล้ว !! มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร เรียนตรี ควบโท จบแล้วบรรจุเป็นครู 29 พ.ย. 2565(29 พ.ย.65) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อัปเดทข่าว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ 29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ 28 พ.ย. 2565สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - รายงานตัว 1 ธ.ค.2565 28 พ.ย. 2565หวั่น รร.สพฐ.รับเด็กปี 66 กระทบโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565

  • 15 พ.ย. 2565 เวลา 06:48 น.
  • 4,581
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565   
    
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

     ด้วยโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (บุคลากรเสริมการเรียนการสอน) โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา และวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
     อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่  28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทำหน้าที่บุคลากรเสริมการเรียนการสอน ดังนี้

1. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
     ชื่อตำแหน่ง     ครูผู้สอน
     สาขาวิชาเอก     คณิตศาสตร์, วัดผลและประเมินผล, ภาษาจีน 
     จำนวน         3 อัตรา
     ค่าตอบแทน     15,000 บาท
     ระยะเวลาจ้าง     ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 กันยายน  2566

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู  ที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
     2.3 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     3.1  สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565  ในเวลาราชการ
     3.2  รับสมัครออนไลน์ ส่งเอกสารการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  มายัง  Email:abnbukkol123@gmail.com ให้นำส่งเอกสารฉบับจริงในวันที่มาสอบสัมภาษณ์และประเมินความสามารถวันที่ 29 พฤศจิกายน  2565

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
     4.1  สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  สาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง, หนังสืออนุญาต    จำนวน  1  ฉบับ ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู), หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
     4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
     4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  3  รูป
     4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ

5. การยื่นในสมัคร
     5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
     5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและทางโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
     5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 15 พ.ย. 2565 เวลา 06:48 น.
  • 4,581

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^