LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566 22 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน”เข้ม! แก้หนี้ครูฯ หมายหัว"ผอ.สพท."หักเงินเดือนชำระเกิน 30% 22 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.เผยผลวิจัยการใช้งานระบบ ว PA !!! ครูพึงพอใจสูงลิ่ว 21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน 412 อัตรา

  • 30 ต.ค. 2565 เวลา 09:34 น.
  • 9,111
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน 412 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน 412 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พ.ย.2565
รียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
ที่ 32/2565
เรื่อง การรับสมัครงาน
- - -
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จํานวน 412 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

1. อัตราที่รับสมัคร
1.1 อัตราทั่วไป
ไม่จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร
1.2 อัตราภูมิภาค
ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

2. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัครของตําแหน่งที่สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง จํานวนอัตราที่รับสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
3.2 ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.3 สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กําหนดตามแนบท้ายประกาศ
3.4 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์

ระดับคุณวุฒิ อายุ
ปวช. ปวส. ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
ปริญญาตรี ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

3.6 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญา ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ.กําหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

การสอบภาษาอังกฤษ ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กําหนด
TOEIC (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
TOEFL (IBT) (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
IELTS (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
CU-TEP (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน


ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกและ กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนําผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กําหนด

4. การรับสมัคร
4.1 สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงานและเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2) ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัสตําแหน่ง เท่านั้น และโปรดตรวจสอบตําแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของรหัสตําแหน่งก่อนตัดสินใจเลือกรหัสตําแหน่ง

(4) ผู้สมัครสามารถเลือกศูนย์ทดสอบในการทดสอบข้อเขียนได้จํานวน 1 ศูนย์ทดสอบ ดังนี้
- ศูนย์ทดสอบส่วนกลาง (จัดทดสอบที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล)
- ศูนย์ทดสอบภาคเหนือ (จัดทดสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลําปาง)
- ศูนย์ทดสอบภาคใต้ (จัดทดสอบที่จังหวัดกระบี่ หรือจังหวัดสงขลา)
- ศูนย์ทดสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดทดสอบที่จังหวัดขอนแก่น)
(5) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนด ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(6) หลังยืนยันส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกําหนดรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครชําระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคาร (QR Payment) ได้ทุกธนาคารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ภายในระยะเวลาที่ระบบกําหนด (ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ยืนยันการส่งใบสมัคร) หากไม่สามารถชําระเงินได้ทันตามระยะเวลา ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อกําหนดรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ชําระเงินใหม่ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันที่ กฟผ. กําหนด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. -15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 น. เท่านั้น
(7) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 270 บาท ค่าบริการรับชําระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

5. เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครทางระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยเอกสารทุกฉบับที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน (ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้)

6. เงื่อนไขการสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ กฟผ. รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ กฟผ. จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร หลังจากดําเนินการทดสอบข้อเขียน และ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ย้อนหลังได้ทุกกรณีโดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อมูลเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรอกข้อมูลเป็นเท็จ หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น การสอบคัดเลือกของผู้สมัครในครั้งนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งสิ้น และกรณีได้รับการว่าจ้างแล้ว กฟผ. จะดําเนินการเลิกจ้างโดยทันที รวมถึงดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ
7.1 กฟผ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565เวลา 10.00 น. ทาง เว็บไซต์กฟผ. www.egat.co.th

หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเป็นผู้มีความบกพร่องทางสายตา โปรดแจ้ง กฟผ. เพื่อจัดทําชุดข้อสอบสําหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

7.2 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะแจ้งกําหนดการทดสอบข้อเขียนให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งในภายหลัง โดยกําหนดการในเบื้องต้นจะดําเนินการจัดทดสอบในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

8. การสอบข้อเขียน และเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
8.1 รายละเอียดวิชาที่ทดสอบ
ระดับคุณวุฒิ ปริญญา (ทดสอบ 1 วิชา)
วิชาที่ทดสอบ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
-ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)ตามตําแหน่งงาน
- ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ระดับคุณวุฒิ  ปวช./ปวส. (ทดสอบ 2 วิชา)
วิชาที่ทดสอบ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
-ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)ตามตําแหน่งงาน
- ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2. วิชาภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียนด้วย


8.2 เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน ดังนี้
วิชาที่ทดสอบ เกณฑ์ผ่านการสอบข้อเขียน
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนไม่น้อยกว่า T-score 50
2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนไม่น้อยกว่า T-score 40

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
กฟผ. จะพิจารณาผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลําดับจากคะแนนทดสอบข้อเขียนสูงสุดลดหลั่นลงมาตามจํานวนที่เหมาะสมกับอัตราที่เปิดรับสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) ทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และทดสอบสุขภาพจิต ผ่านระบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ กฟผ. กําหนด หากไม่เข้ารับการทดสอบ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นจาก กฟผ.

10. การบรรรจุและอัตราค่าจ้างแรกเข้าทํางาน
10.1 กฟผ. จะดําเนินการจ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเตรียมบรรจุเป็นพนักงาน หลัง กฟผ. ทราบผลการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ผลการตรวจร่างกายผ่านตามหลักเกณฑ์และรายการที่ กฟผ. กําหนด
(2) ผลการตรวจสอบประวัติจากการพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี นับถึงวันที่สมัคร
10.2 ผู้ได้รับคัดเลือกที่จะได้รับการจ้างบรรจุเป็นพนักงาน ต้องผ่านการประเมินผลทดลองงานเป็นเวลา 90 วัน
10.3 กฟผ. จะพิจารณาอัตราค่าจ้างแรกเข้าทํางานของผู้ได้รับการคัดเลือก โดยคํานึงถึงคุณสมบัติประสบการณ์ และเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร ตามข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องซึ่งในเบื้องต้นอัตราค่าจ้างแรกเข้าทํางาน มีดังนี้

ระดับคุณวุฒิ อัตราแรกเข้า
ปวช. 13,000 บาท
ปวส. 14,500 บาท
ปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี) 17,000 บาท
ปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) 18,800 บาท
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ 21,800 บาท
ปริญญาโท 20,600 บาท
ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ 25,400 บาท

ทั้งนี้ กรณีระบุจํานวนปีประสบการณ์เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง กฟผ. จะพิจารณาให้ค่าประสบการณ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือรับรองหรือใบผ่านงาน ซึ่งต้องเป็นประสบการณ์ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับหน้าที่รับผิดชอบในตําแหน่งที่สมัคร โดยต้องเป็นประสบการณ์การทํางานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป รวมทั้งกรณีตําแหน่งงานที่กําหนดให้ผู้สมัครต้องมีวุฒิบัตรเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น เนติบัณฑิต กฟผ. จะพิจารณาให้ค่าวุฒิบัตรประกอบการทํางาน ตามอัตราที่ กฟผ. กําหนด

11. เงื่อนไขของผู้ได้รับคัดเลือกในการเข้าปฏิบัติงานกับ กฟผ.
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในตําแหน่ง ลักษณะงาน และสถานที่ปฏิบัติงานที่เลือกสมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และต้องดําเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของ กฟผ.

ทั้งนี้ การสรรหาบุคลากรเข้าทํางานกับ กฟผ. มีการดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง กฟผ. ไม่มีการจัดติวสอบ หรือจัดทําแนวข้อสอบ หรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สําหรับสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานเพื่อจําหน่ายแต่อย่างใด หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทํางาน กฟผ. ได้และเรียกรับผลประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อ

หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก กองสรรหาและงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ โทร 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240 ระหว่าง เวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวโสภาพรรณ สุภาจันทร์)
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 >> ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การที่ 32/2565 เรื่อง การรับสมัครงาน
 >> คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
       - กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่
       - การจัดกลุ่มคุณวุฒิ/สาขาวิชา คลิกที่นี่
       - คำถามที่พบบ่อย FAQ คลิกที่นี่
 >> ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2565
      - คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
  • 30 ต.ค. 2565 เวลา 09:34 น.
  • 9,111

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <