LASTEST NEWS

24 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 23 มี.ค. 2566“ตรีนุช” แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี 23 มี.ค. 2566โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-12 เม.ย 23 มี.ค. 2566“ตรีนุช”กางโรดแม็พ19พ.ค.นี้ ตั้ง “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” 22 มี.ค. 2566มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิก กบข.ออมเพิ่มได้สูงสุด 30% ของเงินเดือน เริ่ม 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 22 มี.ค. 2566สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มี.ค.66 22 มี.ค. 2566การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 22 มี.ค. 2566ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566ว10/2566 แนวปฏิบัติการขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. (ยกเว้น สศศ.)

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับสมัรครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565

  • 28 ต.ค. 2565 เวลา 00:23 น.
  • 2,512
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับสมัรครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม รับสมัรครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา

อาศัยอำนาจตาม คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/ 2546 เรื่องมอบอำนาจของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานที่เปิดรับสมัครและรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
    ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
    กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครจำนวน 5 วิชาเอก ดังนี้
        1) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
        2) วิชาเอกเคมี จำนวน 1 ตำแหน่ง
        3) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
        4) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
        5) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

    ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ
        1) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        2) จัดกิจกรรมอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
        3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา จัดทำแผน สื่อ การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
        4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        5) ปฏิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
        6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        7) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง 3 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2) สองมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรืออื่นๆ ที่ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามรายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้
    3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้
    4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

3. การรับสมัคร
    วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอำนวยการ อาคาร 4 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 28 ต.ค. 2565 เวลา 00:23 น.
  • 2,512

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^