LASTEST NEWS

01 ธ.ค. 2566กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา สมัครบัดนี้-13 ธันวาคม 2566 01 ธ.ค. 2566ครูเตรียมเฮ สพฐ. จับมือ ก.ค.ศ. เพิ่มทางเลือกการประเมินวิทยฐานะตามความถนัด 30 พ.ย. 2566“เสมา2” เห็นกับตา !!! พบอาคารเรียน รร.ชำรุดอื้อ 30 พ.ย. 2566ผลประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง ให้ยื่นการขอย้ายครู ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย.2565

  • 23 ต.ค. 2565 เวลา 20:12 น.
  • 5,556
สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ยโสธร เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านนาโส่ วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
(2) โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(3) โรงเรียนบ้านคำก้าว วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(4) โรงเรียนบ้านป่าชาด วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(5) โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(6) โรงเรียนบ้านหนองหว้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(7) โรงเรียนบ้านป่าตอง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
(8) โรงเรียนบ้านกุตหิน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการแรกบรรจุ
ค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือน สำหรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

1.3 รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 8 อัตรา ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกสงโทษให้ออก ปลตออก หรือไส่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต และนักบวช

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับครูผู้ช่วย และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย และมีกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตรงตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนด หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุในวันรับสมัครวันสุดท้าย)

4. การรับสมัคร
4.1 กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.3o น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 23 ต.ค. 2565 เวลา 20:12 น.
  • 5,556

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^