LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2566“ตรีนุช” รับกังวลร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯส่อแท้ง 26 ม.ค. 2566โคราช เฮ! ให้ 11 กศจ.ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย กว่า 61 อัตรา (สำรองอีก 100 กว่าอัตรา) 26 ม.ค. 2566‘ตรีนุช’ แจงปลดล็อกทรงผมนักเรียน ชี้ยุคสมัยเปลี่ยนแล้ว-ปัดโยนปัญหาให้สถานศึกษา 25 ม.ค. 2566รมว.ศธ.ชี้แจงกรณียกเลิกระเบียบ ทรงผมนักเรียน 25 ม.ค. 2566กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบพนักงานราชการ 27 อัตรา  25 ม.ค. 2566กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา ตั้งแต่ 30 ม.ค. - 13 ก.พ.2566 25 ม.ค. 2566โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ.2566 25 ม.ค. 2566คุรุสภามุ่งส่งเสริมจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 25 ม.ค. 2566ข่าวดี!! เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เปิดรับครูย้าย 13 อัตรา 25 ม.ค. 2566สพม.เพชรบูรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา สมัคร 1-7 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 10:56 น.
  • 1,967
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
    1.1 รายละเอียดตำแหน่ง
          1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
          2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
          3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/เดือน
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
    1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 40 ปี
    2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
    2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
    2.14 ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย
    2.15 ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    2.16 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
    2.17 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ
    2.18 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด
    2.19 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
    2.20 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
    2.21 ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน
    2.22 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครที่ ประกาศรับสมัคร และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-9995 ต่อ 101 หรือ 085 - 061 - 8482 ครูเรวดี ศรีถนัด
    รับสมัครระหว่างวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 – วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วัน/เวลาราชการ) โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กำหนดการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร 
  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 10:56 น.
  • 1,967

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^