LASTEST NEWS

05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน 04 ก.พ. 2566(( ลิงก์ประกาศ )) ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 04 ก.พ. 2566โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนวัดนาวง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 14 ต.ค. 2565 เวลา 09:28 น.
  • 2,128
โรงเรียนวัดนาวง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดนาวง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดนาวง 

ประกาศโรงเรียนวัดนาวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
   ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
   1.1 ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
        1.1.1 วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (งบรายได้สถานศึกษา)
        1.1.2 วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (งบรายได้สถานศึกษา) (รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

        อัตราเงินเดือน 15,000.-บาท

        ระยะเวลาสัญญา กำหนดระยะเวลาจ้าง ปีต่อปี ตามปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อสอบคัดเลือก
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
        1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        2) มีสัญชาติไทย
        3) มีอายุยี่สิบสองปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
        4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
        ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัครขอให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ระหว่างวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร 02-565-5566

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 14 ต.ค. 2565 เวลา 09:28 น.
  • 2,128

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^