LASTEST NEWS

22 มี.ค. 2566ผู้ค้ำเงินกู้ลุ้น !!! ศธ.หาทางอุ้มไม่ต้องรับภาระหนี้สินทั้งก้อน 22 มี.ค. 2566ยกเครื่อง ผู้ประเมินภายนอก ‘สมศ.’ หวังสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษา 22 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 22 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 21 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย

สสวท.ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. 40 ทุนทั่วประเทศ #เรียนฟรีต่อเนื่อง ป.ตรี-ป.เอก

  • 25 ส.ค. 2565 เวลา 22:32 น.
  • 2,256
สสวท.ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. 40 ทุนทั่วประเทศ #เรียนฟรีต่อเนื่อง ป.ตรี-ป.เอก

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สสวท.ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. 40 ทุนทั่วประเทศ #เรียนฟรีต่อเนื่อง ป.ตรี-ป.เอก

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา

ประจําปีการศึกษา 2566

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ดําเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุน พสวท.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีเป็าหมายมุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ซึ่งเป็นกําลังคนที่มีศักยภาพสูงและมีพื้นฐานที่เข้มแข้งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในปีการศึกษา 2566 สสวท. ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยดําเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สําหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง สสวท. จะเป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก

สสวท. จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 40 ทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
    1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565
    1.2 มีผลการเรียนดังนี้
        1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
    1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน
    1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
    1.6 มีความตั้งใจเข้ารับทุน พสวท.

2. ระยะเวลาการสมัคร
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565

3. รายละเอียดการสมัครสอบและติดต่อสื่อสาร
    3.1 สมัครสอบได้ที่เว้บไซต์ www.mwit.ac.th
    3.2 ช่องทางการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับระบบสมัครสอบ
        - ไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์ (e-mail) : admission@mwit.ac.th
        - Facebook : MWITadmission
        - ที่อยู่ : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (กรณีจําเป็นต้องส่งเอกสาร)
    3.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุน พสวท.
        - ไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์ (e-mail) : scholarship@ipst.ac.th
        - Facebook : DPST Center
        - ที่อยู่: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (กรณีจําเป็นต้องส่งเอกสาร)
        - โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2308 – 2310

4. วิธีการสมัครสอบ
   ผู้สมัครสอบต้องศึกษารายละเอียดและดําเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัครต่าง ๆ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กําหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครสอบที่เว้บไซต์ www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู “การคัดเลือกนักเรียน” เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร เมื่อผู้สมัครสอบดําเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน กดยืนยันการสมัครและชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว จึงจะถือว่าเสร้จสิ้นการสมัครอย่างสมบูรณ์ การแก้ไขข้อมูล หลังจากการยืนยันไว้ไม่สามารถกระทําได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องดําเนินการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและยกเลิกการสมัครสอบครั้งดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถดําเนินการสมัครใหม่ได้

*ผู้สมัครสอบที่ใช้เอกสารและ/หรือข้อมูลอันเป็นเท้จในการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท์ 02 392 4021 ต่อ 2308 – 2310 หรือไปรษณีย์อิเล้กทรอนิกส์scholarship@ipst.ac.th
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน พสวท. ได้ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ


เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 คะแนนการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 60
2.2 คะแนนการสอบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30
2.3 คะแนนการสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 10
2.4 คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณาตัดสินผล

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้ได้รับทุน พสวท. จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ดังนี้
3.1 หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ กระบวนการแก้ปํญหา และความคิดสร้างสรรค์ เสริมจากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
3.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การฝึกงานกับนักวิจัย การส่งเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ
3.3 โครงการจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ตามศักยภาพของผู้เรียนดังนี้
      3.3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 40 ทุนต่อปี โดยผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่กําหนด
      3.3.2 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่างประเทศ ไม่เกิน 40 ทุนต่อปี โดยผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่กําหนด
      3.3.3 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในประเทศ โดยผู้รับทุนต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ/สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ในศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.4 ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาโปรแกรมเสริมไม่ต่ำกว่า 3.00 และผ่านข้อกําหนดตามเงื่อนไขของทุน พสวท. เพื่อคงสภาพการเป็นนักเรียนทุนในชั้นเรียนถัดไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนการศึกษา

หากไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะ/สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ หรือมีความประสงค์ไม่รับทุน พสวท. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จะต้องแจ้งความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้รับทุน พสวท. โดยไม่ต้องชดใช้ทุน

3.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา และเงินทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดังนี้


หมายเหตุ - ค่าทําโครงงาน และค่าคอมพิวเตอร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนให้เพียงครั้งเดียวต่อระดับการศึกษา
 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

  • 25 ส.ค. 2565 เวลา 22:32 น.
  • 2,256

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^