LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 4 จำนวน 164 อัตรา - รายงานตัว 25 สิงหาคม 2565

  • 19 ส.ค. 2565 เวลา 15:09 น.
  • 9,148
กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 4 จำนวน 164 อัตรา - รายงานตัว 25 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 4 จำนวน 164 อัตรา - รายงานตัว 25 สิงหาคม 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือ ที่ ศธ 0276/3774 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

เรื่อง การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 4
เรียน ผู้มีสิทธิบรรจุและแต่งตั้งฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 1 ชุด
2. ตําแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 1 ชุด
3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันรับรายงานตัว จํานวน 1 ชุด
4. บันทึกการขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 1 ชุด

ด้วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ให้ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 4 ซึ่งท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้และอยู่ในลําดับที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ท่านไปรายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโดมภายในบริเวณสํานักงานศึกษาธิการภาค 13 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยกําหนดให้เข้ารายงานตัวดังนี้

1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์และกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 น. – 08.15 น. จํานวน 110 คน

2. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา กลุ่มวิชาเอกพลศึกษากลุ่มวิชาเอกดนตรี/ดนตรีศึกษา กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะ/ศิลปศึกษา กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มวิชาเอกคหกรรม/คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว และกลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 10.00 น. – 10.15 น. จํานวน 55 คน

หากผู้มารายงานตัวเกินระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเลือกโรงเรียนเป็นลําดับสุดท้ายต่อจากคนสุดท้ายของกลุ่มวิชา นั้น ๆ และหากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการบรรจุในครั้งนี้กําหนดการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวสุภาพสตรีเก็บผมให้เรียบร้อย

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งนี้ ให้ดําเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทุกคน นําหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนการรายงานตัวในระยะเวลา 72 ชั่วโมง (ตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบเอกสารที่ใช้แสดงผลต้องเป็นหลักฐานจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยให้แสดงผลตรวจเป็นเอกสารเท่านั้น)

2. ผู้มารายงานตัวทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการรายงานตัว

ทั้งนี้ บุคคลที่ต้องการสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส่งบันทึกการขอสละสิทธิฯ ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
 
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
โทรศัพท์ 0-4425-1136 ต่อ 13 และ 080 2820754

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 19 ส.ค. 2565 เวลา 15:09 น.
  • 9,148

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^