LASTEST NEWS

08 ส.ค. 2565ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) ปี 2565 ดูรายชื่อผู้สอบผ่าน และคะแนนสอบ 11 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป 07 ส.ค. 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนสันมะเค็ด) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้-11 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ จ.น่าน 07 ส.ค. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 สิงหาคม 2565 07 ส.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิป.ตรี 16,000.-บาท / ป.โท 21,170.-บาท 06 ส.ค. 2565ด่วน! สพฐ.คืนอัตราพนักงานราชการ ให้เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมเปิดสอบทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2565ลุ้นตัวโก่ง! กมธ.วิสามัญฯแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 เสียงแตก 06 ส.ค. 2565“ตรีนุช”พ้ออย่าใช้วาทะกรรมทางการเมืองขวางการศึกษาของเด็ก 06 ส.ค. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-5 ส.ค. 2565

  • 23 ก.ค. 2565 เวลา 21:37 น.
  • 3,675
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-5 ส.ค. 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
เรื่อง ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1
2. ค่าตอบแทน 18,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์
    ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4. ระยะเวลาการจ้าง
    ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อครบกำหนด 1 ปี โดยพนักงานราชการผู้นั้นผ่านประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด จะได้รับการต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด เรอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 (30 กันยายน 2567)

5. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    5.1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
          1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
          2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยคุรุสภา
          3. สำหรับบุคคลที่เป็นลูกจ้างในสังกัดของสำนักงาน กศน. ที่รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือน และปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่ในวันที่รับสมัคร หากไม่มีวุฒิตามข้อ 1. แต่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งครู กศน.ตำบล ครั้งนี้ได้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/5769 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
          4. ผู้มีคุณสมบัติตามข้อที่ 3 จะต้องแนบหนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างประกอบการขอสมัครด้วย

6. การรับสมัคร
    6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกศน.จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 5 สิงหาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมจามรี สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-710-553 ต่อ 0

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามสากลนิยม และเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ จึงขอให้ผู้เข้ารับการสมัครนำหลักฐานแสดงผลการตรวจ ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรค (Covid - 19) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสมัครโดยวิธี RT-PCR หรือ การใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจของรัฐมาแสดง

ประกาศรับสมัคร , ใบสมัคร
  • 23 ก.ค. 2565 เวลา 21:37 น.
  • 3,675

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^